Izsludina konkursu sagatavošanās vizītēm

11.11.2013

Latvijas zinātniskās institūcijas, akreditētas augstākās izglītības iestādes un koledžas var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā.

Vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajos konkursos programmas „Pētniecības” un „Stipendiju” aktivitātēs. Sagatavošanās vizītes laikā ar potenciālajiem partneriem var pārrunāt sadarbības modeļus projektā, definēt mērķus un uzdevumus, partneru lomas utt. Sagatavošanās vizīšu projektā partnerība ir obligāta starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas.

Maksimālais projekta finansējums ir EUR 1000. Vizītes ilgums līdz 5 dienām. Projektā tiek segtas ceļa, dienas naudas, viesnīcas un apdrošināšanas izmaksas.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīkos divus seminārus - 14. un 25. novembrī, lai interesentiem stāstītu par projektu pieteikumu sagatavošanu.

Projektu pieteikumus klātienē (darba dienās) vai pa pastu var iesniegt līdz 2013. gada 22. decembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2013. gada 8. decembrim) VIAA, Vaļņu ielā 1 (5.stāvs), Rīga, LV-1050.

Konkursa nosacījumi, detalizēta informācija par programmu, kā arī pieteikšanās forma semināriem pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu „Stipendiju” aktivitātē Latvijas augstskolām, sadarbojoties ar donorvalstu augstskolām, tiks sniegta iespēja īstenot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Latviju un EEZ valstīm.

Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts paredzēts „Pētniecības” aktivitātē ar mērķi veicināt Latvijas un Norvēģijas zinātnisko institūciju sadarbību, īstenojot pētniecības projektus sociālās un humanitārās zinātnēs un sabiedrības veselības jomā.