Izsludina konkursu sagatavošanās vizītēm

18.09.2014

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajai izglītībai, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā.

Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Vizītes laikā ar potenciālajiem partneriem var pārrunāt sadarbības modeļus projektā, definēt mērķus un uzdevumus, partneru lomas u.tml. Sagatavošanās vizīšu projektā partnerība ir obligāta starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas.

Maksimālais projekta finansējums ir 1000 eiro. Vizītes ilgums līdz 5 dienām. Projektā tiek segta ceļa un dienas nauda, kā arī atmaksātas viesnīcas un apdrošināšanas izmaksas.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno rīkot semināru oktobra sākumā, lai interesentiem stāstītu par projektu pieteikumu sagatavošanu.

Projektu pieteikumus klātienē (darba dienās) vai pa pastu var iesniegt līdz 2014. gada 13. novembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2014. gada 16. oktobrim) VIAA, Vaļņu ielā 1 (5.stāvs), Rīga, LV-1050.

Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu aktivitātē „Stipendijas” Latvijas augstākās izglītības iestādēm, sadarbojoties ar donorvalstu augstākās izglītības iestādēm, tiks sniegta iespēja īstenot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti starp Latviju un EEZ valstīm.