Sākusies projektu iesniegumu vērtēšana

03.10.2014

30. septembrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana Pētniecības aktivitātē, kas tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” finansiālu atbalstu.

Līdz iesniegšanas termiņa beigām kopā ir saņemti 73 projektu iesniegumi par kopējo programmas līdzfinansējumu 37 740 830 eiro. Tas gandrīz 10 reizes pārsniedz Pētniecības aktivitātei pieejamo programmas līdzfinansējuma summu 4 435 556 eiro apmērā, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 3 992 000 eiro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 443 556 eiro apmērā. Konkursa izsludināšanas datums bija 2014. gada 8. jūlijs. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi projektu iesniegumu administratīvo un atbilstības vērtēšanu, ko plāno pabeigt oktobra beigās. Tālāk iesniegumi tiks nodoti kvalitatīvajai vērtēšanai starptautiskajiem ekspertiem, kuru atzinumus plānots saņemt divu mēnešu laikā pēc administratīvās vērtēšanas beigām. Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2015. gada janvārī.

Pētniecības aktivitāte vērsta uz divpusējās sadarbības stiprināšanu starp Latvijas un Norvēģijas pētniecības iestādēm, tādējādi veicinot iestāžu ilgtermiņa sadarbību, kā arī to kapacitātes un kompetenču attīstību. Pētniecības aktivitātē projektu iesniegumus varēja iesniegt Latvijas Zinātnisko institūtu reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas sadarbībā ar pētniecības organizācijām no Norvēģijas.

Detalizēta informācija par konkursu un programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.