Izsludina konkursu aktivitātē “Stipendijas”

10.11.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina akreditētas Latvijas augstākās izglītības iestādes, kurām ir derīga Eiropas Komisijas piešķirtā Erasmus Augstākās izglītības harta, iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” ietvaros. 


Aktivitātes ietvaros pieejams finansējums 1 045 037 eiro apmērā, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 457 560 eiro, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 482 973 eiro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 104 504 eiro apmērā.

Aktivitātes "Stipendijas" mērķis ir veicināt divpusējo sadarbību augstākās izglītības jomā starp Latvijas un Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas augstākās izglītības institūcijām.

Aktivitātes ietvaros ir atbalstāma divpusēja sadarbība augstākās izglītības jomā, kas balstās uz studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti, nodrošina iegūto studiju rezultātu savstarpēju atzīšanu un akadēmiskā personāla sadarbību. Tāpat sniedz ieguldījumu attiecīgo studiju programmu attīstībā un augstākās izglītības iestāžu starptautiskās sadarbības, studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes un karjeras attīstības stratēģiju īstenošanā.

Projekta ietvaros ir obligāta partnerība ar vismaz vienu valsts atzītu augstākās izglītības iestādi no Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta.

Projektu iesniegumus latviešu vai angļu valodā elektroniski var iesniegt līdz 2015. gada 23. janvārim, izmantojot Elektronisko projektu iesniegumu iesniegšanas sistēmu, kurai piekļuvi izsniedz VIAA pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.  

Konkursa nosacījumi un detalizēta informācija par programmu ir pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.  

Kopš 2004. gada Latvijai ir pieejams EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, bet Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.

Kontaktinformācija: Reinis Tralmaks, Jana Sīle, 67830837, e-pasts: info@viaa.gov.lv.