ES un Centrālāzijas izglītības ministri vienojušies par sadarbību augstākajā un profesionālajā izglītībā

29.06.2015

Pirmās ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmes laikā Rīgā 26. jūnijā izglītības ministri un augstākās amatpersonas no ES un piecām Centrālāzijas valstīm vienojušās, ka turpmākos divus gadus galvenie ES un Centrālāzijas valstu sadarbības virzieni augstākajā un profesionālajā izglītībā būs izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūru izstrāde, kvalitātes nodrošināšanas un izglītības iestāžu akreditācijas jautājumi, kā arī izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām.

Sanāksmē, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, piedalījās pārstāvji no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas, Polijas, Apvienotās Karalistes, Igaunijas, Spānijas un Zviedrijas, kā arī Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības direktorāta un Eiropas Ārējās darbības dienesta.

Tikšanās laikā ministri un augstākās amatpersonas vienojās par kopīgu paziņojumu (Communiqué) par sadarbību augstākajā un profesionālajā izglītībā, kā arī apstiprināja sadarbības aktivitāšu plānu turpmākajiem diviem gadiem. Tikšanās laikā apspriestas Centrālāzijas un ES sadarbības aktualitātes izglītības jomā, ES finansētās Centrālāzijas Izglītības platformas un ES programmas Erasmus+ praktiskā īstenošana un turpmākie sadarbības soļi.

Ar pilnu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ziņojumu par notikušo sanāksmi var iepazīties šeit.

 

 

Avots IZM