VIAA pārceļ plānotos pasākumus un sniedz konsultācijas attālināti

13.03.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju valstī un Krīzes vadības padomes sēdē pieņemtos lēmumus saistībā ar Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, ka vīrusa Covid-19 izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, kā arī Eiropas Komisijas uzsāktos piesardzības pasākumus, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pārceļ vai organizē plānotos pasākumus citā veidā.

VIAA seko situācijai un ievēro nacionālo institūciju norādījumus, tāpēc tuvākie pasākumi būs pārcelti vai būs organizēti citā veidā, nekā bija plānots. Par plānoto pasākumu norises izmaiņām ziņosim VIAA mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

VIAA darbinieki turpinās sniegt informāciju un konsultācijas attālināti ierastajā darba laikā -  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Aicinām par visiem tehniskajiem vai citiem ar projekta īstenošanas aktivitātēm un to izmaiņām saistītiem jautājumiem kontaktēties ar konkrētā projekta koordinatoru VIAA.

Mācību iestādes, kuras īsteno pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ir aicinātas veikt izmaiņas mācību procesā laikā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020., organizējot teorētiskās daļas mācību priekšmetu apguvi attālināti vai pārceļot plānotās nodarbības uz vēlāku laiku. Par izmaiņām mācību procesā iestādes informēs izglītojamos individuāli. 

Aicinām sekot līdzi situācijas attīstībai: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra informācijai un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī regulāri iepazīties ar ceļojuma brīdinājumiem Ārlietu ministrijas mājaslapā un ieteikumiem izglītības iestādēm un vecākiem Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā