Jaunieši Liepājā tiešsaistē diskutē par karjeras izvēli vides jomās

29.01.2021

jauniete sez majas pie datora tiessaistes tiksanas

27. janvārī Zoom tiešsaistes platformā sadarbībā ar Debašu centru norisinājās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas mājas rīkotā jauniešu diskusija par karjeras izvēli vides jomās un tās perspektīvām. Diskusija ir viena no projekta “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā”  aktivitātēm, ko finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granti (EEZ/N).

Diskusijā piedalījās 16 vidusskolēni no četrām Liepājas skolām: Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas, Jāņa Čakstes 10. vidusskolas un Liepājas valsts 1. ģimnāzijas. Diskusijas uzsvars bija vērsts uz karjeras izvēli vides jomās, rosinot jauniešus domāt par to, vai šādam karjeras virzienam ir perspektīva, un kāda varētu būt motivācija izvēlēties profesionālo nākotni saistīt ar vidi. Līdztekus tam skolēnus mudināja aizdomāties par to, kā globāli procesi, piemēram, vīrusa Covid-19 izraisītā pandēmija, straujā tehnoloģiju un zinātnes attīstība, ekonomiskā un politiskā situācija pasaulē ietekmē jauniešu karjeras izvēli, īpaši ar vides jomu saistītās profesijās.

Gatavojoties diskusijai, jauniešiem atbalstu sniedza četri speciālisti - SIA “Liepājas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas ierīcēs ķīmiķe - tehnoloģe Gunta Šneidere, “Liepājas RAS” vides pārvaldes speciāliste Laima Lapiņa, Lauku atbalsta dienesta ģeogrāfiskās sistēmas informācijas speciāliste Andra Beķere un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece un studentu padomes vadītāja Ilze Elbere. Piesaistītie profesionāļi, kuri ne tikai ieguvuši izglītību kādā no vides jomām, bet arī praktiski strādā amatos atbilstoši iegūtajai profesijai, diskusijā sniedza jauniešiem savu praktisko pieredzi.

Projektā “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ZIIC turpina pilnveidot Dabas māju un koprades telpu, kas papildinās centru ar mūsdienīgiem eksponātiem, tehnoloģijām un aprīkojumu, kā arī jaunām interešu izglītības programmām. Projektu plānots īstenot trīs gadu laikā, lai veicinātu pirmsskolas bērnu, skolēnu un skolotāju zināšanu attīstību STEM un vides jomās.

Projektu “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā”  finansē  EEZ/N  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”, kuru ievieš Valsts izglītības attīstības aģentūra.  Projekta  kopējās  izmaksas  ir  986  049,00  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.