Baltijas pētniecības programmā apstiprināti 8 projekti

18.02.2021

Zinātnieks laboratorijā paņēmis rokās pipeti un augu stikla trauciņā

2021. gada 18. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā apstiprinājusi astoņus projektus. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) finansējumu saņems Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, kā arī Vidzemes Augstskolas projekti.

Latvijas Universitātei piešķirts finansējums diviem projektiem, Rīgas Tehniskajai universitātei trīs projektiem, bet Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kā arī Vidzemes Augstskola katrs iegūs finansējumu vienam projektam. Visi astoņi projekti tika apstiprināti ar nosacījumu, ka tajos jāievieš nelieli precizējumi pirms līguma noslēgšanas. Kopumā konkursā bija iesniegts 81 projekts.

Apstiprinātie sadarbības pētniecības projekti plāno rast risinājumus dažādiem izaicinājumiem Baltijas un Eiropas Ekonomikas zonas reģionos. Tajos  paredzēts izstrādāt mākslīgajā intelektā bāzētu monitorēšanas programmu diabēta pacientu aprūpei, pētīt fizisko aktivitāšu ietekmi uz krūts vēža prevenciju, veicināt lauksaimniecības ilgtspēju, uzlabojot augu adaptācijas spējas izaicinošos klimata apstākļos, izstrādāt olu čaumalu pārstrādes koncepciju biomateriālo kaulaudu atjaunošanai, izveidot tehnoloģiskos risinājumus alumīnija atkritumu pārstrādei, iegūstot ūdeņradi, ko izmantot enerģētikā, kā arī pētīt specializēta betona izveidi, kurā ilglaicīgi varētu uzglabāt bīstamos atkritumus. Paredzēts arī pētīt sabiedrības un ekonomikas izmaiņas trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā, lai noteiktu,  kādas ir bijušas ekonomikas attīstības tendences minētajos reģionos.

Apstiprināto projektu saraksts: ?d=List_of_the_projects_selected_for_funding.pdf

Baltijas pētniecības programmas projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums no 2021. gada 2. ceturkšņa līdz 2024. gada 30. aprīlim ir 7,5 milj. eiro. Apstiprināto projektu  īstenošanas izmaksas variē no 800 tūkstošiem eiro līdz vienam miljonam eiro. Programmas kopējais pieejamais finansējums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 23,5 milj. eiro. Konkursā apstiprinātās Latvijas pētniecības organizācijas veido sadarbību ar partneriem no Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas un Islandes pētniecības institūcijām.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ/N granti. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet VIAA ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.