Pieejams stipendiju aktivitātes atklāšanas pasākuma ieraksts un prezentācijas

26.02.2021

sieviete strada pie datora

Pieejams ieraksts un prezentācijas no 2021. gada 24. februāra stipendiju aktivitātes konkursa atklāšanas pasākuma. Aptuveni 60 augstskolu pārstāvji no Latvijas, Norvēģijas un Lihtenšteinas pulcējās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā pasākumā, lai uzzinātu par studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātes iespējām, ko sniedz Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granti (EEZ/N).

Pasākumā augstskolu pārstāvjus informēja par stipendiju konkursu, tā aktualitātēm, izaicinājumiem un prioritātēm, projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību. Projektu pieteikumus iespējams iesniegt rsgrants.viaa.gov.lv sistēmā līdz 2021. gada 12. aprīlim (plkst. 23:59). Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2021. gada 3. ceturksnī. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt: eezstipendijas@viaa.gov.lv

Pasākuma informatīvie materiāli: 

Stipendiju konkursā akreditētām Latvijas augstskolām projektā ir jāiesaista vismaz viens donorvalsts partneris no Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas augstskolas, kā arī pašmāju augstskolas ir aicinātas veidot sadarbību ar apstiprinātajiem Baltijas pētniecības programmas projektiem, lai sekmētu pētniecības projektu izplatību. Stipendiju projektu iesniegumi ar šādu sadarbību paaugstinās savas iespējas finansējuma saņemšanai. Savukārt Baltijas pētniecības programmā iesaistītie projektu īstenotāji ir aicināti apvienot pētniecības un stipendiju aktivitātes, iesaistot doktorantus, maģistra un bakalaura studentus kopīgos pētniecības projektos.

Plašāka informācija pieejama eeagrants.lv mājaslapas sadaļās stipendiju aktivitātes konkursu un dokumenti.

VIAA konkursu rīko sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūru augstākās izglītības jomā. Stipendijas ir viena no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, kas veicina padziļinātu, uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību augstākās izglītības un pētniecības jomā starp Latvijas un Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas donorvalstu augstskolām, mazinot ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā. Programmas kopējais finansējums Latvijas konkursam ir 1 582 866 eiro.