VIAA kļūst tuvāka Latvijas reģioniem

01.10.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi sadarbību ar 10 Latvijas pilsētu bibliotēkām, izvietojot informatīvos stendus, lai dotu iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par mācību, prakses, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas iespējām ārpus Latvijas.

Daugavpils, Rēzeknes, Gulbenes, Valmieras, Jēkabpils, Jelgavas, Saldus, Liepājas, Ventspils un Tukuma bibliotēkās ikviens apmeklētājs var iegūt bezmaksas informatīvos materiālus un iepazīties ar VIAA darbību un iespējām, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programma, dažādas starpvalstu sadarbības programmas, informatīvie tīkli un ES struktūrfondi.

Bibliotēkās jau ir izvietoti Eiropas Savienības Informācijas punkti (ESIP) un to rīcībā ir gatava informatīva infrastruktūra, piemēram, dators, lai interesenti var iegūt informāciju un aizpildīt pieteikuma veidlapas izglītības programmu finansējuma saņemšanai.

Reģionālo punktu darbinieki palīdzēs ikvienam atrast svarīgāko informāciju par interesējošām programmām un iespējām tajās piedalīties. Viņi būs arī atbildīgi par informatīvo jaunumu izvietošanu vietējās tīmekļa vietnēs, sadarbosies ar vietējiem masu informācijas līdzekļiem un konsultēs par VIAA piedāvātajām iespējām. Savukārt VIAA programmu darbinieki reizi gadā rīkos seminārus, kuros stāstīs par programmu aktualitātēm un konkursiem.

Būtiska VIAA darbības joma ir ES struktūrfondi izglītības un zinātnes jomā, taču reģionālajos stendos lielākoties būs atrodama informācija ES Mūžizglītības programmas daudzveidīgajām iespējām. Piemēram, Leonardo da Vinci programma uzlabo profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, Erasmus programma veicina studentu un mācībspēku mobilitāti, savukārt Grundtvig sniedz starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem.

Skolotājus un studentus var ieinteresēt Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības programma Nordplus. Tā sniedz iespēju doties pieredzes apmaiņas vizītēs un veidot dažādu veidu sadarbību starp piecu Ziemeļvalstu un triju Baltijas valstu izglītības iestādēm un organizācijām.

Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darbam Šveices zinātniskajās institūcijās. Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās ES dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici.

VIAA administrētajā Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV var atrast daudzveidīgu informāciju par dažādām izglītības iespējām jauniešiem un pieaugušajiem. Plašu informāciju par izglītības iespējām ārvalstīs piedāvā Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkls Euroguidance.

VIAA un bibliotēku sadarbība veicinās cilvēku informētību reģionos par ES un EEZ valstu atbalstu starptautiskās sadarbības paplašināšanai un mobilitātei izglītības, jaunas profesionālās pieredzes, zināšanu un prasmju ieguves nolūkā.

Ar prezentācijām var iepazīties sadaļā: Informatīvie pasākumi