Granta iespējas izciliem zinātniekiem

25.07.2011

Eiropas Pētniecības padome (EPP) (European Research Council/ERC) talantīgajiem jaunajiem zinātniekiem no visas pasaules, kas strādā vai plāno strādāt kādā Eiropas Savienības zinātnes vai pētniecības organizācijā, piedāvā „EPP iesācēja grantu”(ERC Starting Grant).

EPP iesācēja grants ir finansiāls atbalsts jebkuras nacionalitātes zinātniekiem, kas strādā jebkādā zinātnes jomā, ir izcili savā līdzšinējā darbībā un savu doktora grādu ieguvuši laikā pirms 2 līdz 12 gadiem.

EPP Iesācēju granti ir viens no nozīmīgākajiem ES instrumentiem, lai Eiropas zinātnes telpai piesaistītu un noturētu pasaules daudzsološākos zinātnes talantus. Līdz šim grantus ir ieguvuši ap 1300 zinātnieku, un šajā gadā plānots finansēt vēl 500-600 jauno zinātnieku.

Granta pieteikumus zinātniekiem jāiesniedz uzņemošajā iestādē (universitātē, publiskajā vai privātajā zinātniskajā centrā), kuri atrodas kādā no 27 ES dalībvalstīm.


Vairāk informācijas:

Konkursa nolikums, prasības pretendentiem, pieteikumu iesniegšanas termiņi u.c. noderīga informācija pieejama: erc_press_release_starting_grants_call_2012_.pdf?d=files/news/8317/erc_press_release_starting_grants_call_2012_.pdf
Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas&state=open
Eiropas Pētniecības Padomes mājas lapā: http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=497