Akadēmisko programmu aģentūra ir pievienota VIAA

30.12.2009

No 2010. gada 1. janvāra VIAA ir Akadēmisko programmu aģentūras (APA) funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Šāds lēmums ir pieņemts, lai samazinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, vienlaikus nodrošinot funkciju īstenošanu un samazinot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotības iestāžu skaitu.

Lasīt vairāk »

VIAA kļūs par vienas pieturas aģentūru

14.10.2009

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu (Nr.652, 24.09.2009.) no 2010. gada VIAA ir Akadēmisko programmu aģentūras (APA) funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Šāds lēmums ir pieņemts, lai samazinātu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, vienlaikus nodrošinot funkciju īstenošanu un samazinot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotības iestāžu skaitu.

Lasīt vairāk »

VIAA īstenos Izglītības inovācijas fonda funkcijas

31.08.2009

Kopš šī gada 1.jūlija Izglītības inovācijas fonds beidz pastāvēt kā publisko tiesību juridiskā persona un tiek reorganizēts, pievienojot to Valsts izglītības attīstības aģentūrai, kas ir IIF saistību un mantas, tajā skaitā finanšu līdzekļu, pārņēmēja.

Lasīt vairāk »