Pieņemts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums

27.02.2012

Ar 2012.gada 24.februāri stājas spēkā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likums.

Tas nosaka finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī deleģē Ministru kabinetam izdot noteikumus par finanšu instrumentu vadību, uzraudzību, kontroli, auditu, programmu ieviešanu un citiem ar finanšu instrumentu vadības nodrošināšanu saistītiem aspektiem.

Likums izlasāms: http://www.likumi.lv/243910.