Veicina Latvijas un Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas sadarbību augstākajā izglītībā un pētniecībā

07.03.2012

2012.gada 6.martā, valdībā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu 3 872 625,74 latu apjomā izmantošanu augstākās izglītības studentu un mācībspēku mobilitātei un divpusēju pētniecības projektu īstenošanai. Programmas īstenošanu nodrošinās IZM un daļēji Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti tika noslēgts Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā, tajā tika noteiktas šādas prioritātes:

• „Divpusēja sadarbība pētniecības jomā” ar finansējumu 4 500 000 EUR
• „Divpusēja stipendiju programma” ar finansējumu 492 000 EUR.

Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu Latvijas augstskolas, sadarbojoties ar donorvalstu augstskolām, varēs īstenot studentu un personāla mobilitāti starp Latviju un EEZ valstīm, tostarp sagatavošanas vizītes. Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts paredzēts arī Latvijas un Norvēģijas augstskolu un pētniecības institūciju sadarbības veicināšanai, īstenojot pētniecības projektus sociālās un humanitārās zinātnēs un sabiedrības veselības jomā.

Vairāk informācijas IZM mājas lapā.