Izsludināts 2013.gada Mūžizglītības programmas konkurss

10.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas 2013. gada konkursu.

Projektu konkurss ir izsludināts Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Žana Monē programmās, kurās kopā ir vairāk nekā 30 projektu veidu jeb aktivitātes.

Tās aptver dažāda veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklu veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

2013.gada projektu konkursā:

  • vispārējās izglītības attīstības programmā Comenius konkurss izsludināts 8 projektu veidos;
  • profesionālās izglītības attīstības programmas Leonardo da Vinci konkursā pieejami 7 projektu veidi;
  • augstākās izglītības attīstības programmā Erasmus konkurss izsludināts 6 projektu veidos un Žana Monē programmā;
  • pieaugušo izglītības attīstības programmas Grundtvig konkursā pieejami 10 projektu veidi;
  • izglītības speciālistiem Mācību braucienu programmā.

EK ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus – no 2012. gada decembra līdz pat 2013.gada oktobrim. Atkarībā no aktivitātes veida projekta pieteikumi jāiesniedz VIAA vai Eiropas Komisijā.

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams doties sagatavošanas vizītēs. Arī visu programmu sagatavošanas vizītēm ir vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Plašāka informācija par 2013.gada konkursiem Mūžizglītības programmas aktivitātēs atrodama šādās VIAA mājas lapas sadaļās:

Pieteikumu veidlapas, projektu pieteicēju rokasgrāmatas un informācija par plānotajiem informatīvajiem semināriem ir pieejama VIAA mājas lapā attiecīgā projektu veida Dokumentu un veidlapu sadaļā vai EK mājas lapā.

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, ES kandidātvalstis – Horvātija un Turcija, un noteiktās aktivitātēs Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija 

VIAA nodrošina ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā.