26 augstskolās un koledžās notiek ziemas uzņemšana

19.12.2013

Ziemas uzņemšana 2013./2014. akadēmiskajam gadam šobrīd notiek 26 augstskolās un koledžās, gaidot studentus 187 studiju programmās. Visa aktuālā informācija par termiņiem un programmām pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izglītības ceļvedī NIID.LV.

Augstskolas un koledžas jauniešiem piedāvā 187 studiju iespējas:

  • 51 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu;
  • 55 bakalaura programmas;
  • 69 maģistrantūras programmas;
  • 12 doktorantūras programmas.

Augstskolas studentiem sagatavojušas arī jaunas programmas, piemēram, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija izsludina dokumentu pieņemšanu jaunā profesionālā maģistra programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā”. Programmā var pieteikties Fizioterapeita izglītību ieguvušie, savukārt SIA „Biznesa augstskola Turība" profesionālās maģistrantūras programmā piedāvā iestāties jaunā MBA uzņēmējdarbības vadības programmas apakšvirzienā - veselības un aprūpes iestāžu vadība.

Vairākas augstskolas uzņem visās programmās, piemēram, Latvijas Kristīgā akadēmija, Biznesa vadības koledža, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Biznesa koledža, Eiropas Tālmācības Augstskola un Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Visas ziemas uzņemšanā piedāvātās programmas ir akreditētas (izņemot Eiropas Tālmācības Augstskolas piedāvātās).

Ziemas uzņemšanas termiņi katrā izglītības iestādē atšķiras. Jāpievērš uzmanība, ka ne visas augstskolas piedāvā pilna laika studijas. Precīza informācija par uzņemšanu atrodama www.niid.lv.

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV), ko uztur VIAA, apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās iespējas. Tajā atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.