Centrālāzijas izglītības eksperti ieinteresēti sadarboties ar Latvijas izglītības iestādēm

30.06.2015

Eiropas Savienības (ES) un Centrālāzijas valstu izglītības ministru neformālās sanāksmes ietvaros ārvalstu izglītības ekspertu delegācijas 26. un 27. jūnijā iepazinās ar Latvijas augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu darbu un apmeklēja Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), kur apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. 

Ievērojama daļa uzmanības tika pievērsta iecerei kopīgi strādāt pie augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešanas jautājumiem.

Lai pārrunātu konkrētas sadarbības formas un sadarbības virzienus komunikē ietvaros, Centrālāzijas nacionālo delegāciju pārstāvji 27. jūnijā viesojās VIAA, kur tuvāk iepazinās ar profesionālās izglītības un augstākās izglītības reformu pieredzi Latvijā. Šo profesionālo diskusiju mērķis bija vienoties par konkrētiem augstākās un profesionālās izglītības sistēmas elementiem, kas kļūtu par tuvāko gadu sadarbības plānu.

Nākotnei tika ieskicēta arī pieredzes apmaiņa ar Uzbekistānu par augstākās izglītības maģistra studiju programmu specifiku mākslas un kultūras jomās un par augstākās izglītības iekšējās kvalitātes nodrošināšanu un ārējās kvalitātes novērtēšanas mehānismiem un monitoringu. Tāpat pieredzes apmaiņas uzmanības lokā būtu arī principi studiju programmu sadalījumā pēc Boloņas kritērijiem no piecu uz trīs plus divu gadu studiju modeli, kā arī profesionālās izglītības programmu elastīguma mehānismiem.

Īpašu interesi viesi no Centrālāzijas izrādīja par paveikto Latvijā profesionālās izglītības profesiju standartu un programmu satura piemērošanā nozaru darba devēju noteiktajām kvalitātes prasībām un izstrādātajām metodikām, kas ļauj praksē nodrošināt izglītības kvalitāti. Ņemot vērā partnervalstu vēsturiski līdzīgo sistēmu pārveides mērķus un īstenošanas modeļus, delegācijas izrādīja interesi arī par savas pieredzes nodošanu Latvijai.

Lai iepazītos un sekmētu savstarpējo sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm, 26. jūnija pēcpusdienā Centrālāzijas valstu nacionālās delegācijas apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) jauno ēku Āzenes ielā, kur neformālā gaisotnē noklausījās RTU, Ventspils augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes augstskolas, Latvijas universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un Rēzeknes augstskolas prezentācijas par augstskolu studiju procesu, programmām un potenciālās sadarbības iespējām. Pēc tam delegācijas dalībniekiem bija iespēja klātienē apmeklēt arī Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu un Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru.

Otra ārvalstu delegātu grupa devās iepazīties ar profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un turpmākās sadarbības iespējām, klātienē apmeklējot Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumu un Rīgas 3. arodskolu.

Pirmā Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu izglītības ministru sanāksme notika 26. jūnijā Rīgā, pulcējot ES dalībvalstu izglītības ministrus un augstākās amatpersonas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas un ES institūciju pārstāvjus.

 

Titulbildes autors IZM