Aicinām novērtēt VIAA tīmekļa vietni

19.05.2017

Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantot tos tīmekļvietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja plāno īstenot projektu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Aptaujas anketas rezultāti būs svarīgs informācijas avots vienotās platformas prasību definēšanai un īstenošanai.

Valsts pārvalde plāno izstrādāt vienotu, centralizētu tīmkļvietņu pārvaldības risinājumu. Projekta idejas pamatā ir radīt ērti lietojamas tīmekļvietnes, kas veidotas pēc vienotiem pamatprincipiem, piedāvājot lietotājiem atpazīstamu vidi un funkcionalitāti.

Plašāka informācija par valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas projektu: www.mk.gov.lv.