Katrīna Elizabete Sīle pārstāv Latviju Eiropas profesionālo prasmju nedēļā

05.11.2018

No 5. līdz 9. novembrim Eiropas Komisija (EK) rīko Eiropas profesionālo prasmju nedēļu, lai uzsvērtu iespējas, ko visu vecumu cilvēkiem, pakalpojumu sniedzējiem un organizācijām sniedz profesionālā izglītība un apmācība. Starptautiskā profesionālās meistarības konkursa WorldSkills 2017 godalgotā dalībniece Katrīna Elizabete Sīle kā profesionālo prasmju vēstnese no Latvijas šonedēļ Vīnē (Austrijā) tiekas ar citu dalībvalstu vēstniekiem, lai izceltu priekšrocības, ko jauniešiem sniedz profesionālā izglītība.

K. E. Sīli jau otro gadu pēc kārtas atbildīgajai lomai ir deleģējusi EK viņas iedvesmojošo panākumu dēļ: jauniete ir konkursa WorldSkills 2017 titula Best of Nation un ekselences medaļas ieguvēja, kā arī EuroSkills 2018 konkursante grafikas dizainā. Profesionālo prasmju vēstnieki katrs savā valstī nedēļas ietvaros darbojas kā iedvesmotāji.

“Profesionālo prasmju apgūšana ir gudra izvēle, kas var palīdzēt ikvienam atklāt savu talantu un iegūt savu sapņu darbu. Iespēja to izdarīt ir gan jauniešiem uzreiz pēc pamatskolas beigšanas, gan arī jebkuram interesentam, kas vēlas apgūt jaunu profesiju, neatkarīgi no vecuma. Profesiju ir tik daudz, bet iespēju, ko sniedz profesionālā izglītība, ir vēl vairāk. Nevienu brīdi nenožēloju savu izvēli apgūt grafikas dizainu, jo tagad varu izmantot visas ar profesiju saistītās profesionālās pilnveides iespējas,” uzsver K. E. Sīle.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļa ir EK iniciatīva padarīt profesionālo izglītību un apmācību pievilcīgāku kvalitatīvu prasmju un darbu apguvē. Tajā paredzēti 1393 pasākumi 46 dalībvalstīm visā Eiropā vietējā, reģiona un valsts līmenī. Ieinteresētajām pusēm, kas piedalās Eiropas profesionālo prasmju nedēļā, ir iespēja apmainīties ar piemēriem par izcilību jomā.