Azerbaidžānas delegācija studiju vizītē iepazīst mūžizglītības politiku Latvijā

17.06.2019

Šodien, 17. jūnijā, studiju vizītē Latvijā ieradusies delegācija no Azerbaidžānas izglītības pārvaldības institūcijām, lai iepazītos ar mūžizglītības iespējām Latvijā. Vizīti organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), un tā ilgs 5 dienas, kuru laikā plānotas gan tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un citu iestāžu pārstāvjiem, gan viesošanās izglītības iestādēs.

Delegācijas sastāvā ir Azerbaidžānas Republikas Izglītības institūta direktora vietnieks Anars Nagijevs (Anar Naghiyev), Azerbaidžānas Valsts Pedagoģijas koledžas direktors Izrails Izgandarovs (Israyil Isgandarov), Akreditācijas un pielīdzināšanas biroja Informācijas nodaļas vadītājs Narimans Garamanli (Nariman Gahramanli) un pārstāvji no Valsts profesionālās izglītības aģentūras, Nodarbinātības un sociālās aizsardzības ministrijas, Eiropas Savienības (ES) projekta “Atbalsts valsts kvalitātes sistēmas ieviešanai Azerbaidžānā” un konsultāciju uzņēmuma “SEFT Consulting”.

Pirmajā vizītes dienā delegācija tiekas ar IZM un VIAA pārstāvjiem, lai iepazītos ar veiktajām reformām profesionālās izglītības iestādēs un programmās, pieaugušo izglītības politikas plānošanu, nacionālo izglītības informācijas sistēmu, kā arī gūtu vispārēju ieskatu izglītības politikas plānošanā. Šodien viesi apmeklē arī profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums”.

Nākamajās dienās delegācijai plānotas tikšanās ar pārstāvjiem no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Akadēmiskās informācijas centra. Plānota arī viesošanās AS “Rīgas Siltums” mācību centrā, Jelgavas Amatu vidusskolā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Delegācijai  plānots iepazīties ar politikas plānošanu, stratēģiju, normatīvajiem aktiem, mūžizglītības īstenošanā iesaistītajām institūcijām un to piedāvātajām izglītības iespējām, t.sk. formālo izglītību, neformālo izglītību, ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanu, kā arī kvalifikāciju ietvarstruktūru, sākotnējo kvalifikāciju piešķiršanu, izglītotāju sadarbību ar darba tirgu un darba devēju iesaisti Latvijā.

Vizīte notiek ES finansētā projekta “Atbalsts Nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūras ieviešanai Azerbaidžānā” ietvaros.