Rudenī pētnieki varēs pieteikties projektu finansējumam par publiskā sektora digitalizāciju

18.07.2019

2019. gada jūlija sākumā Izglītības un zinātnes ministrija parakstīja saprašanās memorandu par dalību NordForsk kopīgajā pētniecības un inovāciju programmā “Publiskā sektora digitalizācija”, kas ļaus Latvijas partneriem pretendēt uz 400 000 EUR pētniecības projektu finansējumu 2019.-2023. gada periodā starptautiskas sadarbības projektu īstenošanai.

Programmas “Publiskā sektora digitalizācija” galvenais mērķis ir apvienot un integrēt zināšanās balstītus digitālus jauninājumus, pētot arī to ietekmi uz sabiedrību un gala lietotājiem un faktorus, kas sekmē publiskā sektora digitālo transformāciju: jaunās tehnoloģijas un jaunās organizatoriskās prakses, kā arī jaunus reglamentējošus noteikumus un pārvaldības mehānismus.

Latvijas partneriem programmas “Publiskā sektora digitalizācija” finansējums paredzēts organizācijām, kas iekļautas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. Konsorcijam, kas iesniedz projektu konkursa pieteikumus, nepieciešami vismaz divi partneri no NordForsk finansētājvalstīm. Projektu konkurss tiks izsludināts 2019. gada rudenī. Līdz tam aicinām pētniekus iepazīties ar programmas memoranda tehnisko pielikumu.

Konkursa pieteikumu atlasi organizēs NordForsk, un pieteikties aicināti pētnieki no Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Lielbritānijas, Igaunijas un Latvijas.

NordForsk ir Ziemeļvalstu Ministru padomes 2005. gadā izveidota organizācija, kas nodrošina finansējumu un veicina Ziemeļvalstu sadarbību pētniecības jomā. NordForsk organizācijas dalībnieki ir valsts pētniecības institūcijas, universitātes un citas pētniecības struktūrvienības. 

Saprašanās memorands: ?d=Saprasanas_memorands_NordForsk.pdf