Augstākās izglītības mobilitātes nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • projektu konkursu izsludināšana un organizēšana;
  • projektu pieteicēju konsultēšana un informēšana;
  • projektu pieteikumu pieņemšana un tehniskā atlase;
  • projektu vērtēšanas organizēšana;
  • projektu līgumu slēgšana un administrēšana;
  • projektu ieviešana un finanšu uzraudzība;
  • projektu pārbaužu plānošana un veikšana;
  • labākās prakses piemēru atlase un to izplatīšana;
  • projektu rezultātu izplatīšanas veicināšana.

Kontaktinformācija