Izglītības infrastruktūras projektu departaments

Struktūrvienības funkcijas:

  • nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas procesu vadību profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanā,
  • nodrošināt profesionālās izglītības iestādēm projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta vadību atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem,

  • apkopot informāciju un uzkrāt datus par iznākuma un rezultāta rādītājiem. 

Kontaktinformācija