Grāmatvedības nodaļa

Nodaļas funkcijas:

  • grāmatvedības uzskaites nodrošināšana;
  • grāmatvedības uzskaites sistēmas izstrāde un uzturēšana;
  • grāmatvedības procesa gaitas organizēšana un nodrošināšana (darba algu aprēķini, pamatlīdzekļu uzskaite, norēķini par precēm un pakalpojumiem, avansa norēķini ar darbiniekiem, bankas maksājumu veikšana);
  • Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros finansētā Tehniskās palīdzības projekta administrēšanas nodrošināšana;
  • Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros finansētā Tehniskās palīdzības projekta ikgadējā valsts budžeta pieprasījuma izstrāde un sagatavošana.

Kontaktinformācija