VIAA publiskie iepirkumi

Lūdzu, izvēlieties interesējošo iepirkumu kategoriju:

 

Publiskie iepirkumi līdz 42 000 EUR

Paziņojums
ievietots
Iepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Līgums noslēgtsLīguma izpildītājs
17.12.2015.

VIAA 2015/44

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

04.01.2016. plkst. 10.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā  - 28.01.2016.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā  - iepirkums izbeigts bez rezultāta
Iepirkuma priekšmeta 1.daļā  - SIA “Info Serviss”
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā  - iepirkums izbeigts bez rezultāta
30.09.2015.

VIAA 2015/36 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”

28.09.2015. plkst.10.00

  Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”
01.09.2015.

VIAA 2015/32 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas  formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Elektromontieris” 

31.08.2015. plkst.10.00

  Skatīt lēmumu
17.08.2015.

VIAA 2015/24 ESF

Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija

05.08.2015.

plkst. 14.00

  Skatīt lēmumu
11.08.2015.

VIAA 2015/25 ĀF

Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām

24.08.2015.

plkst. 10.00

 

Estravel Latvia

 

03.08.2015.

VIAA 2015/31

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

14.08.2015.

plkst. 10.00

 

SIA “Datorikas institūts DIVI”,

SIA “DIVI grupa”

31.07.2015.

VIAA 2015/29 ESF

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

11.08.2015.

plkst. 9.00

   SIA “Tehhe”
27.07.2015.

VIAA 2015/28 

Viedās specializācijas jomu ekosistēmu analītisku aprakstu, kas ietver tautsaimniecības transformācijas virzienu un attīstības prioritāšu skaidrojumu, izstrāde

07.08.2015.

plkst.10.00

  Nav iesniegts neviens piedāvājums 
29.06.2015.

VIAA 2015/21 ESF

Integrētās komunikācijas kampaņa jauniešu informēšanai un piesaistei dalībai Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā Jauniešu garantija

10.07.2015.

plkst.14.00

23.07.2015 SIA “Hauska & Partner” 
13.05.2015. VIAA 2015/15 Esošās virtualizācijas vides modernizācija

25.05.2015.

plkst.10.00

04.06.2015 SIA"IPRO"
21.04.2015. VIAA 2015/19 Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv 28.04.2015.

plkst.10.00

15.05.2015 SIA “B&Y”
16.04.2015.

VIAA 2015/14 ESF

Reprezentatīvo materiālu iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai

27.04.2015.

plkst.10.00

20.05.2015 Vispārīgā vienošanās
16.03.2015.

VIAA 2015/09 ĀF

 

ES Erasmus+ programmas (2014.-2020.) projektu vērtēšanas ekspertu atlase”

26.03.2015.

plkst.10.00

  Vispārīgā vienošanās
25.02.2015.

VIAA 2015/05 ESF

Maketēšanas un drukas pakalpojumi

09.03.2015. plkst.10.00

  Skatīt lēmumu
13.01.2015.

VIAA 2015/01

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

26.01.2015.

plkst.10.00

  ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

 

Publiskie iepirkumi virs 42 000 EUR

Paziņojums ievietotsIepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšLēmums ievietotsLīguma izpildītājs
04.12.2015. VIAA 2015/47

Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām

21.12.2015
plkst. 10.00
   
23.10.2015. VIAA 2015/40

Konferences par ES struktūrfondu ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana

09.11.2015

plkst. 10.00

   
21.07.2015. VIAA 2015/27 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana Valmieras cietumā un Rīgas Centrālcietumā

06.08.2015

plkst. 9.00

07.08.2015. Skatīt lēmumu
04.06.2015. VIAA 2015/23 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

19.06.2015

plkst. 9.00

26.06.2015.  Skatīt lēmumu
28.04.2015. VIAA 2015/20 ESF 

Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai

25.05.2015

plkst. 14.00

18.06.2015.  SIA “Ernst & Young Baltic”
21.04.2015 VIAA 2015/11 ĀF

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

08.05.2015

plkst. 10.00

27.05.2015. SIA “ANSBERGS”
24.03.2015 VIAA 2015/16 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās

13.04.2015

plkst. 15.00

  Pārtraukta iepirkuma 1. daļa
16.03.2015 VIAA 2015/13 ESF

Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs

31.03.2015

plkst. 14.00

  Iepirkums pārtraukts
06.02.2015 VIAA 2014/33

Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

23.03.2015

plkst. 10.00

03.08.2015 Iepirkums pārtraukts