VIAA publiskie iepirkumi

Lūdzu, izvēlieties interesējošo iepirkumu kategoriju:

 

Publiskie iepirkumi līdz 42 000 EUR

Paziņojums
ievietots
Iepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Līgums noslēgtsLīguma izpildītājs
30.12.2016. VIAA 2016/39 Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

16.12.2017.
plkst. 10.00

 24.02.2017.  Skatīt lēmumu
24.10.2016. VIAA 2016/31 Biroja tehnikas apkope

04.11.2016.

plkst. 10.00

19.12.2016.   SIA “MB Birojs”
02.08.2016. VIAA 2016/17 Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana 15.08.2016.
plkst.10.00
29.08.2016. SIA “ANSBERGS”
06.05.2016.

VIAA 2016/13

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu nodrošināšanai

19.05.2016.

plkst. 10.00

  SIA “Circle K Latvia” 
04.03.2016.

VIAA 2016/04

Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai

17.03.2016.

plkst. 10.00

  SIA “GEKA”
22.01.2016.

VIAA 2016/05 ESF

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

02.02.2016.

plkst. 9.00

 01.03.2016 SIA “Salacgrīva Shipping Agency”

 

Publiskie iepirkumi virs 42 000 EUR

Paziņojums ievietotsIepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšLēmums ievietotsLīguma izpildītājs
21.12.2016. VIAA 2016/37 ESF

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

29.12.2016. plkst. 09.00

13.01.2017. Skatīt lēmumu
22.11.2016. VIAA 2016/38

Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana

07.12.2016.
plkst. 10.00

20.12.2016. Skatīt lēmumu
27.09.2016. VIAA2016/27

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

25.10.2016. 
plkst. 15.00

28.11.2016.  SIA “Latvia Tours”
15.08.2016. VIAA 2016/16

Informācijas sistēmas „Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana” izstrāde un uzturēšana

27.09.2016. 
plkst. 11.00

 28.11.2016.

SIA “White Digital”
19.05.2016. VIAA 2016/14 ESF

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās 

03.06.2016. 
plkst. 10.00

16.06.2016. Skatīt lēmumu
09.05.2016. VIAA 2016/09

Informācijas sistēmas „Atbalsts pēcdoktorantūras pētījumiem 2016.-2023. gadam” izstrāde un uzturēšana

20.06.2016.
plkst. 10.00

   
20.04.2016. VIAA 2016/10 ESF

Karjeras nedēļas un Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana

17.05.2016.
plkst. 10.00

16.06.2016. Skatīt lēmumu
15.04.2016. VIAA 2016/11 ESF

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

10.05.2016.

plkst. 9.00

24.05.2016. Skatīt lēmumu
03.03.2016. VIAA 2016/01

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

01.04.2016.

plkst. 10.00

13.04.2016. “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”
16.02.2016. VIAA 2016/06 ESF

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās

02.03.2016

plkst. 9.00

10.03.2016.  Skatīt lēmumu
11.02.2016. VIAA 2016/03

Informatīvo materiālu dizains un druka

08.03.2016

plkst. 11.00