Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2019. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums un līgums Līgumcena EUR (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas, dienesta viesnīcas ēku 2. un 3. kārtas pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā

VIAA 2018/70 ERAF RTRIT 07.12.2018. 02.04.2019.

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā un 2. daļā - SIA ”TORENSBERG”

4. daļā - Pilnsabiedrība ”IMG & Buildimpeks”

1. daļā – 4 482 830,06 EUR

2. daļā – 3 226 709,17 EUR

4. daļā – 3 522 400,56 EUR

18 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam

Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām

VIAA 2019/07 ERAF LVT 25.01.2019 18.02.2019.

SIA “LĀSA-100”

6`014,06 EUR

3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām

VIAA 2018/90 ERAF KLT 05.12.2018 07.01.2019.

SIA “INSTRO” 

8`657,09 EUR

3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde RVT ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā

VIAA 2019/04 ERAF RVT 18.01.2019 04.02.2019.

SIA "REM PRO"

38`337,00 EUR

6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas” vajadzībām

VIAA 2019/02 ERAF VenT 19.01.2019 19.02.2019.

1.daļā - SIA "Sentios" 

 

2.daļā - SIA "Sentios"

 

3.daļā - SIA Baltic3d.EU

 

4.daļā - SIA Baltic3d.EU

9`145,00 EUR

 

24`400,00 EUR

 

18`200,00 EUR

 

91`650,00 EUR

3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

VIAA 2019/06 ERAF RVT - 31.01.2019.

UAB “Neokon-Baltija” 

4 000,00 EUR

3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām

VIAA 2018/78 ERAF VenT 05.12.2018 07.01.2019.

1.daļā SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” 

 

2.daļā SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”

54 235,00 EUR

 

 

 

29 780,00 EUR 

3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas”, ”Mehatronika”, lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" vajadzībām

VIAA 2018/77 ERAF VenT 17.10.2018. 16.11.2018.

1.daļā - SIA "LV Systems"

Vienošanās Nr.1. 

 

5.daļā - SIA “FESTO” 


6.daļā - SIA "Sentios"

6412.56 

EUR 

 

 

105600,00 EUR

 

 

48 723,94 EUR 

4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

VIAA 2018/65   30.08.2018.    10.09.2018.

SIA “Pro-Baltic”,
SIA “Parnass Presentreklam”,
SIA “Geka

 

Vienošanās 

 

41 999,00 EUR

Līdz vispārīgās vienošanās kopējās summas apguvei 41 999.00 EUR, bet ne ilgāk kā 2 (divi) gadi no vispārīgās vienošanās parakstīšanas dienas

Laboratorijas klimata kontroles kameras piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

VIAA 2018/85 ERAF RVT - 23.11.2018.

COMBITEC OÜ

24 535,00 EUR 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām

VIAA 2018/87 ERAF KLT - 30.11.2018

SIA “PRIEKUĻU MAŠĪNU STACIJA” 

3 412,00 EUR  3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

VIAA 2018/62 ERAF VenT - 24.08.2018.

 

1.daļā - SIA "SPECIĀLS ELEKTRODS";

 

 

2.daļā - SIA ”Sentios” un UAB ”Sentios” 

207 587,70 EUR 

  

 

20 754,00 EUR 
3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana

VIAA 2018/91 ERAF KT - 28.12.2018.

SIA “Warss+” 

258 392,16 EUR 

7 (septiņi) mēneši  no objekta nodošanas dienas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā.