Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2013. gadā

Līguma priekšmets1Iepirkuma identifikācijas numurs2Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukumsLīgumcena LVL
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš3
Juridisko konsultāciju pakalpojumi 

VIAA 2013/40 

17.12.2013.

Advokātu birojs

„Kronbergs un Čukste”  

 • l_gums.pdf?d=files/news/18620/l_gums.pdf

9600,00

18.12.2013. - 31.05.2014.
VIAA administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” starpposma finanšu audita veikšana

---

---

SIA „Revīzija un vadības konsultācijas”

700,00

13.12.2013. - 28.02.2014.
Ekspertu pakalpojumi tekstu literārai rediģēšanai un korektūrai Projekta aktivitātē                   

VIAA 2013/38ESF

11.11.2013.

SIA „ENJOY24.lv”

 • ligums_enjoy24.lv.pdf?d=files/news/18620/ligums_enjoy24.lv.pdf
 • Vienošanās ?d=vienos_2013_38ESF.pdf

25000.00 LVL (35 571,80 EUR)

31.08.2015.
Biroja telpu ikdienas uzkopšana

VIAA 2013/34

29.10.2013.

SIA „Sea Services”

 • ligums_sea_services.pdf?d=files/news/18620/ligums_sea_services.pdf

4453,60 EUR

01.01.2014. - 31.08.2015.
Degvielas iegāde VIAA darbinieku darba pienākumu veikšanai

VIAA 2013/37

13.11.2013.

SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”

 • Līgums statoil.pdf?d=files/news/18620/statoil.pdf

39 999,00 EUR

05.12.2013. - 05.06.2016.
ERAF 2.1.1.3.1.aktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” otrās kārtas projekta „Elektromagnētisko tehnoloģiju pētniecības centra izveide” ietvaros faktiski piegādāto iekārtu atbilstības noslēgtajiem iekārtu piegāžu līgumiem un projekta mērķim komponenšu izpēte

---

---

Biedrība „Mašīnbūves

un Metālapstrādes

Rūpniecības asociācija” 

350,72

22.11.2013. – 03.12.2013.
Kafijas paužu nodrošināšana semināriem

VIAA 2013/39 ESF

19.11.2013.

SIA „Andavela”

 • Līgums: l_gums_kafijas_pauzes_sia_andavela.pdf?d=files/news/18620/l_gums_kafijas_pauzes_sia_andavela.pdf
 • Vienošanās: doc271114_27112014102612.pdf?d=files/news/18620/doc271114_27112014102612.pdf

7 000.00

03.12.2013. – 31.08.2015.


Līgums izbeigts 20.11.2014.

VIAA esošā disku masīva papildināšana

VIAA 2013/35

05.11.2013

SIA "IPRO"

 • Līgums: ipro_l_gums.pdf?d=files/news/18620/ipro_l_gums.pdf

6 994.92

15.11.2013. – 17.12.2013.
VIAA informācijas stendu izvietošanas nodrošināšana Latvijas reģionos un informācijas nodrošināšana par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām

VIAA 2013/33

11.10.2013.

 1. Pašvaldības aģentūra „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” kuld_gas_galven_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/kuld_gas_galven_bibliot_ka.pdf
 2. Gulbenes bibliotēka gulbenes_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/gulbenes_bibliot_ka.pdf
 3. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils bibliotēka” ventspils_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/ventspils_bibliot_ka.pdf
 4. Tukuma bibliotēka tukuma_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/tukuma_bibliot_ka.pdf
 5. Latgales Centrālā bibliotēka latgales_centr_l_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/latgales_centr_l_bibliot_ka.pdf
 6. Valmieras bibliotēka valmieras_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/valmieras_bibliot_ka.pdf
 7. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes struktūrvienība  Jēkabpils Galvenā bibliotēka j_kabpils_galven_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/j_kabpils_galven_bibliot_ka.pdf
 8. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka jelgava_zin_tnisk_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/jelgava_zin_tnisk_bibliot_ka.pdf
 9. Liepājas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” struktūrvienība  Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka liep_jas_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/liep_jas_bibliot_ka.pdf
 10. Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” r_zeknes_bibliot_ka.pdf?d=files/news/18620/r_zeknes_bibliot_ka.pdf

29 999,00

07.11.2013. – 31.10.2016.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvas „Spārni 2013” apbalvošanas ceremonijas organizēšana

VIAA 2013/32  LLP

04.10.2013.

SIA „EKO MEDIA”

 • Līgums l_gums.pdf?d=files/news/18620/l_gums.pdf

15650,00

31.10.2013. – 20.12.2013.
Starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākuma "Baltic Expro 2013" organizēšana un īstenošana

VIAA 2013/28 ĀF

09.09.2013.

SIA „IDEA HOUSE”

 • Līgums l_gums_ideahouse.pdf?d=files/news/18620/l_gums_ideahouse.pdf

28805,00

10.10.2013. - 22.11.2013.
Reklāma portālā www.zalaslapas.lv,  kontaktinformācija par „Euroguidance Latvia”

---

---

SIA „Latvijas Tālrunis”

100,00 

19.11.2013. - 19.11.2014.
VIAA nomas automašīnu mazgāšanas un kopšanas pakalpojumi

---

---

SIA „AGA un partneri”

2999,00

No 19.09.2013. līdz līguma summas sasniegšanai
VIAA biroja telpu tehniskās apkopes pakalpojumi (ugunsdrošība un signalizācija)

---

---

SIA „DSS LOG”

74,50 ceturksnī

01.10.2013. - 01.10.2015.
Maiņas paklāju noma

---

---

SIA „Lindstrom”

72,40  mēnesī

01.10.2013. - 01.10.2016.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas Baltijas valstu koordinatoru semināra organizēšanas pakalpojumi

VIAA 2013/30 ĀF

AS „Viesnīca „Latvija”  

AS „Viesnīca „Latvija”  

 • Līgums l_gums.pdf?d=files/news/18620/l_gums.pdf

9044,04

07.10.2013. - 10.10.2013.
Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana

VIAA2013/22

02.08.2013.

SIA „Datorikas institūts DIVI”

 • Līgums datorika_l_gums_2013.pdf?d=files/news/18620/datorika_l_gums_2013.pdf

40 869,20

13.09.2013. - 13.09.2018.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Boloņas procesa nacionālie eksperti, 2011-2013, LATVIJA” semināra nodrošināšanas pakalpojumi

---

---

SIA „TLG Hotell Latvija”

2044,82

11.10.2013
Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana  

 

 VIAA2013/26

 

  23.07.2013.

 

SIA „HAUSKA & PARTNER”

 • Līgums hauska_partner_ligums.pdf?d=files/news/18620/hauska_partner_ligums.pdf

 

25 166,95

30.08.2013. – 30.10.2013.
ESF projekta reklāmas džingla atskaņošana ---

---

SIA „Radio reklāma”

611.52 02.08.2013. – 31.01.2014.
Eksperta pakalpojums profesijas standarta „Ofseta iespiedēja palīgs” izstrādei ESF projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” ---

---

Boriss Pjatkins

279.00  Līdz saistību izpildei
Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas izstrāde profesionālās kvalifikācijas eksāmenos Tūrisma nozares saistītajām profesijām – Ēdināšanas pakalpojumu speciālists un Pavārs Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, ietvaros ---

---

Personu apvienība – Gunta Stepanova, Svetlana Riškova, Elmārs Kovaļevskis, Zinaīda Bāra, Vita Audere, Inga Zakse

2840.00 Līdz saistību izpildei
Karjeras nedēļas organizēšana VIAA2013/24 ĀF

27.06.2013.

Noslēgtie iepirkuma līgumi (publicējami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  8.1 panta desmito daļu) 

1.    Kitija Čipāne l_gums_108.pdf?d=files/news/18620/l_gums_108.pdf
2.    Ārija Taurene l_gums_109.pdf?d=files/news/18620/l_gums_109.pdf
3.    Velta Zdanovska l_gums_110.pdf?d=files/news/18620/l_gums_110.pdf
4.    Santa Dubure l_gums_111.pdf?d=files/news/18620/l_gums_111.pdf
5.    Ruta Ogurcova l_gums_112.pdf?d=files/news/18620/l_gums_112.pdf
6.    Ilona Stramkale l_gums_113.pdf?d=files/news/18620/l_gums_113.pdf
7.    Lolita Vanaga l_gums_114.pdf?d=files/news/18620/l_gums_114.pdf
8.    Dzintra Kozaka l_gums_115.pdf?d=files/news/18620/l_gums_115.pdf
9.    Jeļena Grīsle l_gums_116.pdf?d=files/news/18620/l_gums_116.pdf
10.   Santa Čeirāne l_gums_117.pdf?d=files/news/18620/l_gums_117.pdf
11.   Dzintra Lindāne l_gums_118.pdf?d=files/news/18620/l_gums_118.pdf
12.   Anita Birzniece l_gums_119.pdf?d=files/news/18620/l_gums_119.pdf
13.   Aelita Jankovska l_gums_120.pdf?d=files/news/18620/l_gums_120.pdf

3900,00 07.10.2013. - 11.10.2013.
Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm VIAA 2013/25 ESF

27.06.2013.

SIA „RATE Business Solutions”

 •  Līgums ligums_01_082013_izraksts.pdf?d=files/news/18620/ligums_01_082013_izraksts.pdf
 •  Vienošanās vienosanas_nr1_05_08_2013_izraksts.pdf?d=files/news/18620/vienosanas_nr1_05_08_2013_izraksts.pdf
8310,00 31.12.2014.
Ekspertu pakalpojumi Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības iestāžu organizēto būvdarbu iepirkumos ---

---

Biedrība „Latvijas Būvinženieru savienība” 2999,00 25.07.2013. - 29.11.2013.
Euroguidance karjeras paklāju izgatavošana un piegāde --- --- SIA  „PRO-BALTIC” 2587,00 23.07.2013. - 30.08.2013.
Interaktīvās mājaslapas „Profesiju pasaule” programmatūras papildināšana --- --- SIA "Tevale"  997,50 17.07.203. - 15.12.2013.
Euroguidance konferences „Mūžilgas karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu sistēma, problēmas un risinājumi Latvijā” nodrošināšana --- --- SIA „Rīgas pirmā garāža” 1502,00 28.06.2013.
Juridisko konsultāciju pakalpojumi VIAA 2013/27 21.06.2013 Advokātu birojs „Kronbergs un Čukste” 19 000,00 21.06.2013. - 31.12.2013
VIAA esošās NetApp datu glabātuves vietas palielināšana VIAA2013/23

27.05.2013

SIA „IPRO” 19 852,29 04.06.2013. - 04.06.2016.
Pārtikas produkti ---

---

SIA „Sanitex Baltic Distribution” 1028,89 13.06.2013.

Elektromateriāli un piederumi

---

---

 SIA „RIANA” 2989,29 13.06.2013.
Eksperta pakalpojums profesionālās kvalifikācijas pamatprasību „Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks” izstrādei ESF projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” ---

---

Ginta Siksne 255,00 Līdz saistību izpildei
Ekspertu pakalpojums profesiju standartu izstrādei vai pilnveidei VIAA 2013/19 ESF

19.04.2013.

Skatīt ekspertu sarakstu: ekspertu_ligumi.doc?d=files/news/18620/ekspertu_ligumi.doc Skatīt ekspertu sarakstā Līdz saistību izpildei
Reprezentatīvie materiāli ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai VIAA 2013/21

22.05.2013

PRO-BALTIC 2385,85    04.06.2013. - 16.08.2013.
Komunikācijas pakalpojumi radio ēterā ---

---

AS „RADIO SWH”    820,00    04.06.2013. - 31.10.2013.
Reklāmas atskaņošanas pakalpojumi ---

---

SIA „Sales House” 240,00  28.05.2013. - 07.06.2013.
Mājaslapas www.viaa.gov.lv izvietošanas pakalpojumi ---

---

SIA „Intelligent Systems” 2999,00 27.05.2013. - 27.05.2014
Reklāmas elementu izvietošana portālā tvnet.lv ---

---

SIA „TV NET” 270,00 23.05.2013. - 02.06.2013
Virtualizācijas risinājuma tehniskā atbalsta pakalpojumi ---

---

SIA „IPRO”  2999,00    02.06.2013. - 01.06..2014
Reklāmas pakalpojumu sniegšana portālos www.apollo.lv un rus.apollo.lv ---

---

SIA „Samona Latvia” 360,00  23.06.2013. - 01.07.2013
Dienesta vieglā automobiļa noma VIAA 2013/20

  23.04.2013

SIA „Pilna Servisa Līzings”     EUR 22 916,16 16.05.2013. - 16.05.2016
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius partnerību tematiskās uzraudzības semināra nodrošināšana ---

---

SIA „Hotel Expert Services”   404,96 14.05.2013.
Bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa „Eiropa skolā” noslēguma pasākuma organizēšana ---

---

SIA „Baltic Restaurants Latvia”    381,00    09.05.2013.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas semināra „European Shared Treasure datu bāzes lietošana” ---

---

SIA „Hotel Expert Services”    1042,15    25.04.2013.
EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta  līdzfinansētās programmas LV05 „Stipendiju un Latvijas –Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma atklāšanas konferences nodrošināšana ---

---

SIA „TLG Hotell Latvija” 2762,81 26.04.2013.
Ventilācijas sistēmu pārbūve un sienas demontāža VIAA birojā ---

---

SIA „Delante”   758,96 22.04.2013. - 10.06.2013.
ERAF Līdzfinansēto infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektu ietvaros paredzēto Būvdarbu virsuzraudzība VIAA 2011/47

22.10.2012.

SIA "Rem Pro", Personu apvienība "SIA 'Konsorts", SIA "MM61", SIA "Geo Consultants"”, SIA „ISLIENA V”, PS „FABRUM AB” 311475,00 16.04.2013 - 16.04.2017.
Metodisko ieteikumu aprobācija modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei, atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, ietvaros izveidotajiem „Metodiskajiem ieteikumiem modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei” VIAA 2013/18 ESF

15.04.2013.

Ogres Valsts tehnikums 14 190,00 No 22.04.2013. līdz saistību izpildei
VIAA mājas lapu uzturēšanas pakalpojumi 
   
VIAA 2013/14

04.04.2013.

SIA „Intelligent Systems” 19 990,00 18.04.2013. - 18.04.2016.
 Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi   VIAA 2013/4 LLP  29.01.2013.  SIA „Projektu izpētes centrs”  240,00  09.04.2013. - 12.04.2013
Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi   VIAA 2013/4 LLP  29.01.2013. SIA „AC Konsultācijas”  1365,00 18.03.2013. - 08.04.2013.
Stiklotu alumīnija iekšējo starpsienu piegāde un uzstādīšana sienas izbūvi   ---   ---  SIA „RENCOM”  1295,50

 

09.04.2013. - 10.05.2013.
   

Instrumenti, slēdzenes, atslēgas, eņģes, aizbīdņi, ķēdes un atsperes instrumenti metālapstrādei VIAA 2013/01

04.02.2013.

SIA INSTRO 17 869.62 05.05.2013.
Instrumenti, slēdzenes, atslēgas, eņģes, aizbīdņi, ķēdes un atsperes instrumenti kokapstrādei  VIAA 2013/01  04.02.2013.  SIA VAK-BA  11 428.23 05.05.2013.
Noslēgti līgumi ar ekspertiem profesiju standartu izstrādei ESF projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” VIAA 2012/39 ESF

 

22.11.2013.
17.12.2013.
(pēc grozījumiem)

Skatīt ekspertu sarakstā majaslapa_par_nosl_ligumiem_24.04.doc?d=files/news/18620/majaslapa_par_nosl_ligumiem_24.04.doc Skatīt ekspertu sarakstā Līdz saistību izpildei
Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Grundtvig apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi VIAA 2013/4 LLP 29.01.2013. Biedrība „Altum” 109,70 18.03.2013. - 01.04.2013.
Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi    VIAA 2013/4 LLP 29.01.2013. Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” 1 295,00 14.03.2013. - 08.04.2013.
Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi VIAA 2013/4 LLP 29.01.2013. SIA „ActiveLV” 578,00 14.03.2013. - 08.04.2013.
Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Comenius apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi VIAA 2013/4 LLP  29.01.2013.  SIA „Favorites”  304,50    14.03.2013. - 12.04.2013.
Eiropas Savienības rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Leonardo da Vinci  apakšprogrammas projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu pakalpojumi VIAA2013/8 ĀF  29.01.2013. SIA „Baltijas Konsultācijas”   898,80  14.03.2013. - 02.04.2013.
EUROGUIDANCE izglītojošo semināru dalībnieku nodrošināšana ar kafijas pauzēm  ---  --- Daugavpils Vienības pamatskola  300,00 14.03.2013 - 26.03.2013. 
Apmācību pakalpojumi VIAA darbiniekiem VIAA 2013/11  08.02.2013.  SIA „A.K.Change.Leadership.Consulting”   19 843,00 14.03.2013. - 31.12.2013.
Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu VIAA 2013/10 LLP  11.02.2013.  SIA „TNS Latvia”  1 025,00 14.03.2013. - 07.05.2013.
Videomateriālu izstrāde VIAA 2013/13 ĀF   29.01.2013.  SIA „Digital Guru”  19 990,00  12.03.2013. - 16.12.2013.
Reprezentatīvo materiālu izstrāde un piegāde  ---  ---  SIA "Pro-Baltic”  1 496,80 11.03.2013. - 27.03.2013.
Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu VIAA 2013/10 LLP  11.02.2013.   Biedrība „Development Bulb”  1 200,00 11.03.2013. - 29.04.2013.
Pētījums par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu VIAA 2013/10 LLP  11.02.2013.  SIA „Investīciju Risinājumu birojs”   2 780,00 11.03.2013. - 22.04.2013.
Klienta portfeļa izmantošana  ---  ---  SIA „Lursoft IT” 10,50 mēnesī No 11.03.2013. līdz saistību izpildei
Tālruņa uzziņas, internets 1188  ---  ---  SIA „Lattelecom BPO”  114,00 08.04.2013. - 07.04.2014.
Web baneru izstrāde VIAA administrēto ES fondu, programmu, finanšu instrumentu, informatīvo tīklu un citu iniciatīvu informatīvajām vajadzībām  ---  ---  SIA „Intelligent Systems”  2 990,00 No 06.03.2013. līdz saistību izpildei
Interaktīvās mājaslapas „Profesiju pasaule” dizaina pilnveidošana --- --- SIA „Jura Podnieka studija” 1 995,00 26.02.2013. - 15.12.2013.
Darba vietu aprīkojuma iegāde VIAA funkciju nodrošināšanai VIAA 2013/5 18.02.2013 SIA „Thomson Furniture” 5 857,09 20.02.2013. - 21.03.2013.
Literārās redakcijas un korektūras pakalpojumi VIAA 2013/6  28.01.2013 Inguna Puķīte 3 597,00 13.02.2013. - 01.10.2013.
Informatīvo materiālu druka VIAA 2013/7 ĀF 29.01.2013 SIA „Talsu tipogrāfija” 13 823,47 13.02.2013. - 21.03.2013
Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi  
VIAA 2013/8 ĀF
04.02.2013. SIA „McĀbols poligrāfija”  
3 369,00
13.02.2013. - 21.03.2013
Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi  
VIAA 2013/8 ĀF
04.02.2013. SIA „NRJ reklāmai”  
4 430,00
13.02.2013. - 21.03.2013
Informatīvo materiālu dizaina un maketēšanas pakalpojumi  
VIAA 2013/8 ĀF
 
04.02.2013.
SIA „Talsu tipogrāfija” 3 025,00 13.02.2013. - 21.03.2013
Informatīvo materiālu druka  
VIAA 2013/7 ĀF
29.01.2013 SIA „McĀbols poligrāfija” 5 127,00 13.02.2013. - 21.03.2013
Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VIAA VIAA 2013/9 ĀF 28.01.2013 SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 19 999,00 No 13.02.2013. līdz summas sasniegšanai
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2012/36 25.09.2012. SIA „Ansbergs” 90 000,00 01.12.2013. - 01.02.2014.
Radio sižetu nodrošināšanas pakalpojumi VIAA 2013/9 ĀF   SIA „A9 amati" 10 260,00 29.01.2013. - 28.12.2013.
Par konkursantu sagatavošanu skatlogu noformētāju profesijā dalībai pasaules profesionālās meistarības konkursā „WorldSkills Leipzig 2013” --- --- SIA „aya-dizains” 2 800,66 15.01.2013. - 20.06.2013.
Reklāma portālā www.zalaslapas.lv par mācību, studiju un karjeras iespējām ārzemēs --- --- SIA „Latvijas Tālrunis” 100,00 20.11.2012. - 19.11.2013.

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei"."