Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2016. gadā

Līguma priekšmets 1Iepirkuma identifikācijas numurs 2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā 2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2 Piegādātāja nosaukumsLīgumcena EUR
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš 3
Par autostāvvietas nomu automašīnai Renault IR4580 --- --- --- SIA “Ranvus” 24,79 mēnesī Līdz saistību izpildei
Par autostāvvietas nomu automašīnai Renault IR4579 --- --- --- SIA “Ranvus” 24,79 mēnesī Līdz saistību izpildei
Par autostāvvietu --- --- ---

SIA “Mobilly”

Līdz 1500,00 gadā Līdz saistību izpildei
Būvprojekta “Ogres tenikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīze VIAA 2016/34 ERAF OT --- 23.11.2016.

SIA “MV Būveksperti”

Līgums: ?d=Ligums_Ogre_buvekspertize.pdf; grozījumi: ?d=Papildvienosanas_Ogre_ekspertize.pdf

9440,00 EUR bez PVN Līdz saistību izpildei 
Biroja tehnikas apkope VIAA 2016/31 19.12.2016. 04.11.2016. SIA “MB Birojs”
Līgums: ?d=L_gums_biroja_apkope.pdf
41 999.00 EUR bez PVN Līgums ir spēkā līdz kopējās Līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi no Līguma noslēgšanas dienas
Informācijas sistēmas „Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana” izstrāde un uzturēšana  VIAA 2016/16 17.08.2016. 26.09.2016. SIA „White Digital” 42350,00 28.11.2016 – 15.12.2019.
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

VIAA 2016/27

27.09.2016.

25.10.2016.

SIA „Latvia Tours”

108 000,00

Līdz saistību izpildei
Mēbeļu papildinājumu iegāde VIAA darba funkciju nodrošināšanai

--- --- --- SIA “Kate” 3366,54

11.11.2016. - 16.12.2016.
Telekomunikāciju iekārtas noma un tehniskā apkalpe

--- --- --- SIA “Eiroparks” 780,00

01.09.2016. – 31.08.2017.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekta vizuālās identitātes izstrāde

--- --- ---

SIA „Cave”

3000,00 27.09.2016. – 30.11.2016.

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze

VIAA 2016/32 ERAF RT 21.10.2016. 01.11.2016.

SIA “AZ service”

Līgums: ?d=Ligums_Rezekne_buvekspertize_23112016.pdf

9990,00 23.11.2016. – 22.01.2017.

Par 2016. gada “Zinātnieku nakts” pasākuma reklāmu

--- --- --- VSIA “Latvijas Televīzija” 372,25 26.09.2016. - 30.09.2016.
Par 2016. gada “Zinātnieku nakts” pasākuma atspoguļojumu --- --- --- SIA “Vidzemes Televīzija” 816,00 24.09.2016. - 30.09.2016.
Biroja telpu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes nodrošināšana --- --- --- SIA “Securitas Latvia” 3999,00 01.09.2016. – 28.02.2018.
Paklāju nomas un servisa pakalpojumi --- --- --- AS „Berendsen Tekstila Serviss” 3999,00 30.09.2016. – 30.09.2018.

Karjeras nedēļas organizēšana

VIAA 2016/15 --- 19.08.2016. 13 987,00 Līdz saistību izpildei 

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītībā īstenošanas atbalstam tehniskās specifikācijas izstrāde

--- --- ---

SIA „iSERVS”

3800,00 11.08.2016. līdz 28.09.2016.

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

VIAA 2016/17 02.08.2016. 15.08.2016.
plkst. 10:00

SIA „ANSBERGS”

26 800,00 līdz 28.02.2017. vai līgumcenas sasniegšanai

Ekspozīcijas laukuma noma izglītības izstādē "SKOLA 2017”

--- --- --- SIA „BT 1” 1 383,00 24.02.2017. līdz 26.02.2017.

Virtuālā servera noma datu centrā NIID.LV datubāzes un citu VIAA uzturēto tiešsaistes karjeras atbalsta resursu izvietošanai 

--- --- ---

SIA „LATNET Serviss” 

1 740,00

01.08.2016. līdz 31.07.2017.

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālāikizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās

VIAA 2016/14 ESF  ---  03.06.2016. 

Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2016_14.doc

Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana jauniešu informēšanai un piesaistei 2016./2017. mācību gadā

VIAA 2016/10 ESF 21.04.2016. 17.05.2016. plkst.10:00

SIA “Hauska & Partner”

17 408,20

22.06.2016.-

31.03.2017.

Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu nodrošināšanai

VIAA 2016/13 06.05.2016. 19.05.2016.

SIA „Circle K Latvia”

Līgums:?d=Ligums_Degvielas_iegade_VIAA2016_13.doc

41 999,00 06.06.2016. līdz 05.06.2019. vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Ekspozīcijas laukuma noma dalībai uzņēmēju dienās Kurzemē

--- --- ---

Biedrība „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”

314,00 27.05.2016. līdz 28.05.2016.

"Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs"

VIAA 2016/11 ESF --- 10.05.2016.

Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2016_11.doc

  

Informatīvo materiālu dizaina un drukas pakalpojumi

VIAA 2016/03 ---  08.03.2016.

SIA “E forma”, SIA „Dardedze hologrāfija’, SIA GR ART & PRINT”

120 000,00 10.05.2016. līdz 10.05.2018. vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Automašīnas stāvvietas noma

 --- ---  --- 

SIA „SAVEL”

24,79 mēnesī Līdz saistību izpildei

VIAA mājaslapas uzturēšanas pakalpojumi

---  ---  --- 

SIA „Intelligent Systems”

3950,00 17.05.2016. līdz 17.05.2017.

Informatīvo materiālu piegāde (mediju monitoringa pakalpojumi)

---

---

---

SIA „LETA”

1680,00 20.05.2016. līdz 31.12.2016.

Tulkošanas tiesību karjeras atbalsta metodikas krājumam "ACTIVE ENGAGEMENT" iegāde

VIAA 2016/07

Tika piemērots Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 2. punkts

31.03.2016.

Ergon Communications

5 000,00  12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

"Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās"

VIAA 2016/06 ESF ---

02.03.2016.     Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2016_06.doc 

Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai

VIAA 2016/04 04.03.2016. 17.03.2016.

SIA “PRO-BALTIC”
SIA “Parnass Presentreklam”
SIA “GEKA”

Līgums:?d=Ligums_VIAA_2016_04.doc

41 999,00 19.04.2017.

Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālās pilnveides nodrošināšana dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2016

VIAA 2016/8 --- 08.04.2016.
  • Lēmums: ?d=L_MUMS_noraksts.doc

1.daļa SIA “Česlija” ?d=_eslija_1_da_a.doc
2.daļa SIA “aya-dizains” ?d=aya_dizains_2_da_a.doc
3.daļa SIA “W SOLUTIONS” ?d=w_solutions_3_da_a.doc
4.daļa Normunds Tiltiņš ?d=Normunds_Tilti_4_da_a.doc
5.daļa SIA “Digital Guru” ?d=Digital_Guru_5_da_a.doc
6.daļa Dzintra Baumane ?d=Dzintra_Baumane_6_da_a.doc
7.daļa SIA “V&V Wood Studio” ?d=VV_Wood_Studio_7_da_a.doc
8.daļa Andris Tilaks ?d=Andris_Tilaks_8_da_a.doc
9.daļa SIA “Restorānu servisa skola” ?d=Restor_nu_Servisa_skola_9_da_a.doc
10.daļa Žermēna Vazne ?d=_erm_na_Vazne_10_da_a.doc

1.daļa 3600,00 EUR
2.daļa 3500,00 EUR
3.daļa 3200,00 EUR
4.daļa 3200,00 EUR
5.daļa 3200,00 EUR
6.daļa 3500,00 EUR
7.daļa 3600,00 EUR
8.daļa 3500,00 EUR
9.daļa 6400,00 EUR
10.daļa 2700,00 EUR
25.11.2016.

Pakalpojumu izmantošana vietnē www.mailigen.lv

--- --- ---

SIA “Mailigen”

150,00 05.04.2017.

Fotogrāfa pakalpojumi

--- --- ---

SIA „WWW.OLIŅŠ. LV”

3 999,00  Līdz saistību izpildei

VIAA automašīnu mazgāšanas un kopšanas pakalpojumi

--- --- ---

SIA “Ararat”

3 999,00  11.02.2019.

Biroja telpu ikdienas uzkopšana 

VIAA 2016/05 ESF 22.01.2016. 02.02.2016. 

SIA “Salacgrīva Shipping Agency”

Līgums (noslēgts 01.03.2016.):?d=Ligums_SIA_Salacgriva_Shipping_Agency.pdf

Līguma grozījumi (31.03.2017.): ?d=Vienosanas_noraksts.pdf

9 920,00 30.09.2018.

Informatīvo materiālu maketēšana un druka

--- ---

---

SIA “Green Print”

1 831,80  Līdz saistību izpildei 

Video izstrāde par

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Pētniecība un Stipendijas” un projektu “Zinātnieku nakts”
VIAA 2016/02  ---

29.01.2016.

SIA “Creativus Agency”

Lēmums: ?d=L_mums_creativus.pdf

Līgums: ?d=L_gums_EEZ_video_izstr_de.pdf

3 791,22 14.10.2016. 
Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana veselības apdrošināšanas iepirkumā. --- ---

---

SIA “AVL Finance”

3 999,00  Līdz saistību izpildei 
Literārās redakcijas un korektūras pakalpojumi VIAA 2015/43 ---

11.12.2015.

Inguna Puķīte

Līgums:?d=Inguna_Pu_te.pdf

20 000,00  31.12.2016.
Biroja telpu ikdienas uzkopšana VIAA 2015/44 ---

04.01.2016.

SIA “Info Serviss”

Lēmums:?d=Info_Serviss_lemums.pdf

Līgums:?d=Info_Serviss_ligums.pdf

13 208,40 

19.02.2016. līdz 18.02.2018.

Datoru tīkla Internet nodrošināšana --- ---

---

SIA “LATNET Serviss”

3 600,00 

01.02.2016. līdz 31.01.2018.

Kafijas paužu nodrošināšana VIAA 2015/38 ---

27.10.2015.

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Līgums:?d=L_gums_kafijs_pauzes.pdf

41 999,00 

20.01.2019.

Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām VIAA 2015/47 04.12.2015.

21.12.2015.

SIA “Via Hansa DMC Riga”

Līgums:?d=30837_1_39_1_2_Via_Hansa_DMC_Riga_SIA_ligums.pdf

139 999,00 

18.01.2018.

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".