Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2017. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Automašīnu mazgāšanas un kopšanas pakalpojumi

-

-

-

SIA “Misty Moon

5000,00 

02.01.2018. līdz 02.01.2021.

Mediju monitoringa un ziņu aģentūru pakalpojumi

-

-

-

SIA „LETA”

3360,00

01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Ekspozīcijas laukuma noma izstādē "SKOLA 2018"

-

-

-

SIA „BT1”

940,75

23.02.2018. līdz 25.02.2018.

Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros

VIAA 2017/65 ERAF RMMT

29.09.2017.

02.11.2017.

 

 4.daļa – SIA “Sentios”

Līgums: ?d=Sentios_4.dala.pdf

 

 

4.daļa – 4 335,00 EUR 
2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde

Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem

 

VIAA 2017/63 ERAF VT 

09.09.2017.

 

25.10.2017.

 

SIA “Saint-Tech”

 

Līgums: 

1. daļa ?d=Saint_Tech_1.dala.pdf

3. daļa ?d=Saint_Tech_3.dala.pdf

4. daļa ?d=Saint_Tech_4.dala.pdf

 

1.daļa – 17 311,00 EUR

2.daļa – 5620,00 EUR

4.daļa – 18 501,87 EUR
4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 

Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”

VIAA 2017/61

 

30.08.2017.

 

 

12.09.2017.

 

 

SIA “Deep White”

Līgums: ?d=Ligums_VIAA_2017_61_SIA_DeepWhite_noslegts.pdf
Grozījumi: ?d=Vienosanas_Nr.1_deep_white.pdf

22 500,00 EUR

 No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz Tehniskajā specifikācijā norādīto 50 (piecdesmit) komplektu veikšanai vai līdz līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais

Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas „Autotransports” ietvaros

VIAA 2017/41 ERAF JT

10.05.2017.

 13.06.2017.

SIA “Armgate”

Līgums: ?d=Ligums_scan.pdf

 

129 470,00 EUR

Trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma 
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana VIAA 2017/57 31.07.2017. 11.08.2017.

SIA “LMI Translations”
Līgums: ?d=Ligums_publikacijai_1_.pdf

 

41999.00 EUR 36 mēneši vai līdz kopējās līgumcenas apguvei
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  VIAA 2017/27 ERAF RMMT - 04.07.2017. 

Personu apvienība SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” 

Līgumi: ?d=84291_Ligums_RMMT_projektesana_autoruzraudziba.zip

Vienošanās:

Nr.1: ?d=VIAA_2017_27_ERAF_RMMT_grozijumi_N1.docx

Nr.2:?d=VIAA_2017_27_ERAF_RMMT_grozijumi_N2.pdf

Nr.3:?d=VIAA_2017_27_ERAF_RMMT_grozijumi_N3.doc

Nr.4:?d=VIAA_2017_27_ERAF_RMMT_grozijumi_N4.pdf

Nr.5:?d=VIAA_2017_27_ERAF_RMMT_grozijumi_N5.doc

200 000.00 EUR  Būvprojekta izstrādes līgums līdz 13.08.2018.
Autoruzraudzības līgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA 2017/62 27.10.2017. 13.09.2017. SIA “Latvia Tours” 27 900.00 EUR 13.04.2018.
Telekomunikāciju iekārtas noma un tehniskā apkalpe - SIA “Eiroparks” 780.00    31.08.2018.
Metodiskā materiāla izdošanas un publicēšanas tiesības - SIA “ERGON COMUNICATIONS” 7000.00 EUR 01.09.2018.
Video izstrāde par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Pētniecība un Stipendijas” SIA “Creativus Agency” 5746.70 EUR   05.10.2017.
Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana VIAA 2017/17 ESF 14.05.2017. 23.03.2017. SIA “CLUSTERPOINT” 145 290.00 EUR 5 gadiem vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Par remontdarbu veikšanu VIAA biroja Vaļņu 1 kāpņu telpā

-

-

-

SIA "Ulre” 3895.97 EUR  14.08.2017. līdz 31.08.2017.

Rankas teritoriālās struktūrvienības dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetu vienkāršotā atjaunošana

VIAA 2017/59 ERAF VT

09.08.2017.

21.08.2017.
plkst. 10.00

SIA ”BD&C”

Grozījumi: ?d=Vienosanas_N_1_Ranka.pdf

62 524.23 EUR Triju mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas izpildītājam

Rankas teritoriālās struktūrvienības Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve

VIAA 2017/53 ERAF VT

07.07.2017.

 

24.07.2017.

plkst. 10.00

SIA “Rubate”
 
30 027.34 EUR   Sešu nedēļu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam

Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve

VIAA 2017/43 ERAF OT

11.05.2017.

13.06.2017.
plkst. 11.00

SIA “Torensberg”

Grozījumi:

Nr.1. ?d=Vieno_Nr.1_002_.pdf

Nr.2. ?d=Vieno_an_s_Nr.2_Torensberg.pdf

Nr.3. ?d=Vieno_Nr.3_002_.pdf

2 177 692,19 EUR Desmit mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām

5. daļa

VIAA 2017/44

ERAF RVT
26.05.2017. 

07.07.2017.

plkst. 10.00

SIA “Saint-Tech”

30 330,00 EUR  Līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām

6. daļa

 

VIAA 2017/44

ERAF RVT 
26.05.2017.   

07.07.2017.

plkst. 10.00
SIA “Doma” 239 669,00 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei

Informācijas sistēmas „Atbalsts pēcdoktorantūras pētījumiem 2016. - 2023. gadam” 3.posma izstrāde

VIAA 2017/52

6.07.2017.

plkst. 16:00

SIA “UNISO”

30 100,00 EUR  Līgums ir spēkā 5 gadus no noslēgšanas dienas

“Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai”

VIAA 2017/31 03.05.2017. 13.05.2017. plkst. 11:00

SIA “Prakse.lv”

Līgums: ?d=Ligums_PrakseLV2017.pdf

139 999,00 EUR 3 gadi vai līdz līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais

 

“Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana – iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana””

 

VIAA 2017/39 ESF  15.04.2017. 19.05.2017. plkst. 11:00 SIA “MOOZ!”
Līgums: ?d=Ligums_1.lote_SIA_MOOZ_28.07.2017.pdf
41 250,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 31.05.2018. 

“Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana – iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Jauniešu garantijas reklāmas mini kampaņas izstrāde un īstenošana jauniešu informēšanai un piesaistei 2017./2018.mācību gadā””

VIAA 2017/39 ESF
15.04.2017.
19.05.2017. plkst. 11:00

SIA “MOOZ!”
Līgums: ?d=Ligums_2.lote_SIA_MOOZ_28.07.2017.pdf

8 400,00

Līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 29.12.2017.

Mērinstrumentu piegāde Saldus tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” ietvaros

VIAA 2017/45 ERAF SaT
- -

SIA “GeoStar”
Līgums un sarunu procedūras ziņojums: ?d=Liguma_dokumenti.zip

4 119,86

Divu mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma.

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2017/32 ERAF RTRIT 23.03.2017. 28.04.2017.

A/S „Komunālprojekts”
Līgums: ?d=Ligums_Projektesana_un_autoruzraudziba_Komunalprojekts.pdf

Grozījumi:

  • Nr.1.: ?d=Liguma_grozijumi.zip
  • Nr.2.: ?d=VIAA_2017_32_ERAF_RTRIT_grozijumi_projektesana_.doc
  • Nr.3.: ?d=VIAA_2017_32_ERAF_RTRIT_grozijumi_grafiks_.doc 

 

81 100,00

Būvprojekta izstrādes līgums līdz 26.06.2018. 

Autoruzraudzības līgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

 

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība

 

VIAA 2017/35 ERAF RTRIT  16.05.2017.  

SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”
Līgums: ?d=Ligums_publicesanai.pdf  

Vienošanās: ?d=VIAA_2017_35_grozijumi_vienosanas_nr1.doc

 9 800,00  Aktualizācijas līgums līdz 20.11.2017. Autoruzraudzības līgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

VIAA 2017/46

06.06.2017. 19.06.2017.   

SIA “Pro-Baltic”,
SIA “Parnass Presentreklam”,
SIA “Geka”
Līgums: ?d=Vispariga_vienosanas_parnas_geka_pro.baltic_publik_cijai.pdf

41 999,00
Līdz vispārīgās vienošanās kopējās summas apguvei 41 999.00 EUR, bet ne ilgāk kā 2 (divi) gadi no vispārīgās vienošanās parakstīšanas dienas.

 

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

 

VIAA 2017/30 ERAF RT

10.04.2017.  24.04.2017. 

SIA “RS Property”
Līgums: ?d=Ligums_buvuzraudziba_Rezekne_publicesanai.pdf

Vienošanās: ?d=11.07.2017_vien.Nr.1_pie_lig.Nr06062017_5SAM.pdf

Grozījumi Nr.1.:?d=VIAA_2017_30_ERAF_RT_Grozijumi_Nr1_buvuzraudziba.doc

 18 900,00 Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 

Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2017/38 ERAF OT
-


-

SIA „2B ARHITEKT”

SIA „ARHITEKTI ĀRGAĻI”
SIA „ADS GEOMETRICAL”
Ziņojums un līgumi: ?d=Lemums_pielikumi.zip

Grozījumi: ?d=2B_projekteshana_V1_15082017.pdf

56 504,00 Līdz saistību izpildei

Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs

VIAA 2017/40 ESF -

22.05.2017. plkst.09.00

Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2017_40.doc

Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās

VIAA 2017/25 ESF -

14.03.2017. plkst.9.00

Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Paz_VIAA_majas_lapai_ligumu_saraksts_2017_25.doc

Dienesta auto noma

VIAA 2017/13
20.04.2017

2017.gada 11. maija plkst.11.00

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA “Transportent”: ?d=ligums_noma_1.dala_web.pdf

Vienošanās Nr.3. ?d=VIAA_2017_13_Vienosanas_Nr.3.pdf
2. daļā – SIA “Pilna servisa līzings”: ?d=ligums_noma_2.dala_web.pdf

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 36 017,28 EUR bez PVN
2. daļā - 10 229,40 EUR bez PVN
Līgums ir spēkā 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas SEO monitoringu, pielāgošanu un darbinieku instruktāžu

- -

-

SIA "Dext"

1 500,00
17.05.2017. Līdz saistību izpildei

VIAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

- -

-

SIA "Intelligent Systems"

3 999,00
23.05.2017. Uz 1 gadu vai līdz līgumcenas sasniegšanai

VIAA biroja tehnikas apkope

- -

-

SIA "Tomega"

9 999,00
23.05.2017. Uz 1 gadu vai līdz līgumcenas sasniegšanai

VIAA Ilgtermiņa glabājamo dokumentu uzglabāšanas nodrošināšana

- -

-

SIA "RIATech"

9 999,90
02.06.2017. Uz 5 gadiem vai līdz līgumcenas sasniegšanai

Slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūves Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums”” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

VIAA 2017/34 ERAF DBT -

-

SIA “REM PRO”

ziņojums ?d=Sarunu_proceduras_zinojums.pdf

 

projektēšanas līgums ?d=Projektesanas_liguma_teksts.pdf

Grozījumi:

  • Nr.1. ?d=VIAA_2017_34_ERAFDBT_Liguma_grozijumi_N1.doc
  • Nr.2 ?d=VIAA_2017_34_ERAFDBT_Liguma_grozijumi_N2.doc
autoruzraudzības līgums ?d=Autoruzraudzibas_liguma_teksts.pdf
107 436,40 EUR bez PVN Līdz saistību izpildei  

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem

VIAA 2017/02 ERAF VT 13.01.2017

30.01.2017

plkst. 10:00

SIA “BM-projekts”

?d=Ligums_projektesana_un_autoruzraudziba_Valmiera.pdf

Grozījumi: ?d=Grozijumi_Valmieras_tehnikuma_objektiem.zip

25 600,00 EUR bez PVN  27.04.2017. līdz 24.11.2017.

Darbinieku veselības apdrošināšana

VIAA 2017/06 08.05.2017

20.03.2017.

plkst. 11:00

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

?d=Ligums_web.pdf

41 580,00 EUR bez PVN 01.05.2017. līdz 30.04.2018.

Par pakalpojumu izmantošanu vietnē www.mailigen.lv

- - -

SIA "Mailigen"

168,00 EUR 07.04.2017. līdz 07.04.2018.

Pieslēguma izmantošana un Lursoft datu bāzu izmantošana internetā

- - -

SIA “Lursoft IT”

1 620,00 EUR 03.03.2017. līdz 02.03.2020. 

Datoru un telefonu tīkla ierīkošana VIAA biroja telpās Z.A. Meierovica bulv. 16 -1 (4., 5.stāvā)

 -

SIA „Eiroparks”

643,60 EUR 15.03.2017. līdz 31.03.2017.

Autostāvvietu nomas pakalpojumi

- - -

SIA „EuroPark”

3 228,00 EUR 01.04.2017. līdz 31.03.2018.

Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, būvprojekta izstrāde

 VIAA 2016/25 ERAF PT 15.09.2016
23.11.2016., plkst. 11.00

SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”
?d=VIAA_2016_25_ERAF_PT_Projektesanas_ligums.pdf

40 650,00 EUR  Līdz saistību izpildei 
Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, autoruzraudzība VIAA 2016/25 ERAF PT

15.09.2016

23.11.2016., plkst. 11.00

SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

?d=VIAA_2016_25_ERAF_PT_Autoruzraudzibas_ligums.pdf
 

8 000,00 EUR

 Līdz saistību izpildei   
Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darbnīcu izveide un darbības nodrošināšana
Nr.: VIAA 2017/10
--- 08.02.2017. plkst.11.00

1.daļā - Dace Runča
2. daļā - Ieva Rituma
3.daļā - Irina Cakule
4.daļā - Jānis Pavlovskis
5.daļā - Igors Ivanovs
6.daļā - SIA “DataGroup Technology”
7.daļā - Ligita Kvēpa;
8.daļā - Gunta Stepanova
9.daļā - Māris Rudzītis;
10.daļā - Līga Jaunzeme
11.daļā - Sandis Breiers
12.daļā - Dzintra Baumane
13.daļā - Sandra Miklaševiča
14.daļā - Rita Kokorēviča
15.daļā - Arnis Karlsons
16.daļā - Arvīds Verza
17.daļā - Gunta Beperščaite

 

Lēmums

Līgumi:
1. - 8. daļa ?d=1_8_dala_slegtie_ligumi.zip
9. - 17. daļa ?d=9_17_dala_slegtie_ligumi.zip

8 460,00 EUR 28.04.2017.
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība
VIAA 2016/26 ERAF RVT
---
---

SIA “NAMS”

?d=Autoruzraudzibas_ligums_RVT_metod._k._un_dien.v..pdf

Līguma grozījumi: ?d=Liguma_NAMI_grozijumi_2_.zip

32 900,00 EUR Līdz saistību izpildei
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase
VIAA 2016/39
30.12.2016.
16.01.2017.
plkst.10:00

1) SIA “TA Group”;
2) A.Lūse;
3) E. Oļehnoviča;
4) G.Šmaukstele;
5) SIA “CSE COE”;
6) Biedrība “ALTUM”;
7) A.Rabovičs;
8) I. Kriškijāne;
9) SIA “Trīs V”;
10) SIA “BMBS”;
11) SIA “AC Konsultācijas”

12) SIA “ArtSmart”

41 999.99 EUR Plānotais vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir līdz summas sasniegšanai vai līdz 31.12.2018., atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais
Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs
VIAA 2016/37 ESF
--- 29.12.2016. plkst.9:00
Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2017.doc
Mobilo sakaru pakalpojumi
VIAA 2017/07 24.01.2017
06.02.2017.
plkst.11:00
SIA “TELE 2” 41 999,99 EUR Līgums ir spēkā līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Fotogrāfa pakalpojumi
--- --- --- SIA „WWW.OLIŅŠ. LV” 3 999,00 EUR Līdz saistību izpildei
Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana veselības apdrošināšanas iepirkumā
--- --- --- SIA „AVL Finance”

3 999,00 EUR

Līdz saistību izpildei
Ziņu aģentūras pakalpojumi - mediju monitorings un publikāciju arhīvs 2017.gadam --- --- --- SIA “LETA” 280,00 EUR mēnesī 31.12.2017.
Fiksētās tālruņa līnijas balss sakaru pakalpojumu nodrošināšana --- --- --- SIA "CSC TELECOM" 3999,00 01.03.2018. līdz 31.12.2020. 

1 - Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 - Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 - Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".