Aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība

PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī

Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām

Laboratorijas klimata kontroles kameras piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

PIKC “Smiltenes tehnikuma” Alsviķu filiāles dienesta viesnīcas, Alsviķu pag., Alūksnes nov., ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo inženiertīklu atjaunošana

Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām

Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde RVT ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas” vajadzībām

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana

Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām

Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām

Diagonālo kāpņu pacēlāju piegāde un uzstādīšana PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā

Rīgas Valsts tehnikuma ēku Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas”, ”Mehatronika”, lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" vajadzībām

Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošana, Egļu gatvē 9, Priekuļos

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana

Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Laboratorijas klimata kontroles kameras un aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” un „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Lopkopības mehanizācijas iekārtu un metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports” vajadzībām

Audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām

Interaktīvo mācību materiālu piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām VIAA 2018/61 ERAF VenT

Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Programmēšana" vajadzībām

Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū

Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils Būvniecības tehnikums" slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī

Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu būvuzraudzība

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai

Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai

Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve un mācību manēžas jaunbūve

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros

Valmieras tehnikuma Multifunkcionālās metālapstrādes mācību laboratorijas būvniecība

Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām

Profesionālās izglītības kompetences centra "Daugavpils Būvniecības tehnikums" slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī

Valmieras tehnikuma Multifunkcionālās metālapstrādes mācību laboratorijas būvniecība

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Metāla mākslinieciskā apstrāde” ietvaros

Meža darbu tehnikas un kokapstrādes tehnikas mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” un ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros

Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi, Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

“Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros”

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros

Forvardera un tā aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros

Ķīmijas laboratorijas mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" vajadzībām

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas atjaunošana

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis” ietvaros

Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Koka izstrādājumu izgatavošana" ietvaros

Digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam izglītības programmas “Tekstilizstrādājuma dizains” ietvaros

Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" apmācībām

Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros un dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām

Gaismošanas komplekta iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" "C" korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4. stāva pārbūve

Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām

Universālas pašgājējmašīnas piegāde Kandavas tehnikuma izglītības programmas ”Lauksaimniecības tehnika” ietvaros

Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu

Sporta aprīkojuma iegāde Smiltenes tehnikumam

Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros

Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve, VIAA 2017/84 ERAF LVT

Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve

Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība VIAA 2017/79 ERAF KT

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām VIAA 2017/73 ERAF RVT

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām VIAA 2017/72 ERAF RVT

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā

Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros

Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām

Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem

Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Rankas teritoriālās struktūrvienības dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetu vienkāršotā atjaunošana

Rankas teritoriālās struktūrvienības Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām

Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve

Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

“Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” VIAA 2017/30 ERAF RT

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde

Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība" aprīkojuma piegāde

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība

Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros

METU KONKURSS „PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”

„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” objektiem

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Būvprojekta “Ogres tenikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīze

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem

Aktuālais Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze

Slēgta poligona praktisko apmācību darbnīcām un sporta zālei jaunbūves meta izstrāde Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Būvniecības tehnikums”” (id.Nr. VIAA 2016/28 ERAF DBT)

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” VIAA 2016/24 ERAF JT

“Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem” VIAA 2016/22 ERAF VT

Metu konkurss „Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde” (id.Nr. VIAA 2016/20 ERAF OT)

"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana""VIAA 2016/23 ERAF SaT

„Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības meta izstrāde” VIAA 2016/18 ERAF RMMT

„Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi” VIAA 2016/25 ERAF PT

"Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma objektiem" VIAA 2016/21 ERAF KLT

"Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu meta izstrāde" VIAA 2016/19 ERAF DT