Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums”
izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām
VIAA 2017/64 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 08.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru:
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītājs
Tālr.: 67358449, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešās daļās:

  • 1.daļa – Stacijas dežuranta / dispečera simulatoru komplekts (CPV kods: 34000000-7; CPV koda nosaukums: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai, papildu CPV kods: 48100000-9 Specizalizēta programmatūras pakotne) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
  • 2.daļa – Lokomotīves mašīnista darbavietas simulatoru komplekts (CPV kods: 34000000-7; CPV koda nosaukums: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai, papildu CPV kods: 48100000-9 Specizalizēta programmatūras pakotne) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
  • 3.daļa – Daudzu tipu lokomotīvju simulators (CPV kods: 34000000-7; CPV koda nosaukums: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai, papildu CPV kods: 48100000-9 Specizalizēta programmatūras pakotne) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
  • 4.daļa – Interaktīvie mācību materiāli (CPV kods: 48100000-9 Specizalizēta programmatūras pakotne, papildu CPV kods: 34000000-7; CPV koda nosaukums: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
  • 5.daļa – Vilciena sastāva bremžu sistēmas mācību stends (CPV kods: 34000000-7; CPV koda nosaukums: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai, papildu CPV kods: 48100000-9 Specizalizēta programmatūras pakotne) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
  • 6.daļa - Aprīkojums riteņu diametra izmērīšanai (CPV kods: 34000000-7; CPV koda nosaukums: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai, papildu CPV kods: 38300000-8 Mērinstrumenti) piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība un garantijas nodrošināšana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. marts plkst. 10.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.
Informācijai par EIS:

Nolikums:  ?d=Nolikums_RVT_2017_64.docx

Nolikums ar 22.01.2018. grozījumiem: ?d=Nolikums_RVT_2017_64_ar_grozijumiem.docx
Nolikums ar 20.02.2018. grozījumiem: ?d=Nolikums_RVT_2017_64_ar_20022018_grozijumiem.docx

Pielikumi:
1. pielikums: ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=80969_Pieteikums_EIS_1pielikums.docx
2. pielikums: ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=41518_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
3. pielikums: ”Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehniska_specifikacija_RVT_2017_64.doc

  • 3.pielikums:”Tehniskā specifikācija” ar 20.02.2018. precizējumiem 2.daļā: ?d=pielikums_Tehniska_specifikacija_ar20022018_precizejumiem.doc

4. pielikums: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=22779_Tehniskais_un_finansu_piedavajums_RVT_datorzinatnes.xlsx
5. pielikums: ”Iepirkuma līguma projekts”: ?d=70395_Ligumprojekts_piegade.docx

Atbildes uz jautājumiem: 
?d=Atbildes_uz_jautajumiem_1.docx (22.01.2018.)
?d=Atbildes_uz_jautajumiem31.01.2018..docx (31.01.2018.)
?d=Atbildes_uz_jautajumiem3.docx (21.02.2018.)