Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma
izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros
VIAA 2018/03 ERAF RMMT
 
Paziņojums ievietots: 15.01.2018. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais ekspertsArtūrsStrautmanis, t.67358458, e-pasts:arturs.strautmanis@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 13.februāris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai:

Reģistrēšanās EIS e-konkursu apakšsistēmā: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_1_3.html

Iepirkumu apskatīšana EIS: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_2_2.html

Reģistrēšanās Nolikuma saņemšanai: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Piedāvājuma izveidošana: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_3_2.html

Piedāvājuma iesniegšana (pārbaudīšana, parakstīšana): http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_4_3.html

Nolikums: ?d=Nolikums_RMMT_CNC.docx 

Pielikumi: 
1. pielikums: ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=1.pielikums_Pieteikums_EIS_RMMT_CNC.docx
2. pielikums: ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=2.pielikums_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts_RMMT_CNC.docx
3. pielikums: ”Tehniskā specifikācija”: ?d=3.pielikums_Tehniska_specifikacija_RMMT_CNC.docx
4. pielikums: ”Tehniskais un Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=4.pielikums_Tehniskais_un_finansu_piedavajums_kokapstrade_RMMT_CNC.xlsx
5. pielikums: ”Iepirkuma līguma projekts”: ?d=57211_5.pielikums_Ligumprojekts_RMMT_CNC.docx

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_24012018.docx (24.01.2018.)