Noslēguma ziņojums
Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma
izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros
VIAA 2018/03 ERAF RMMT

 

 Publicēts: 08.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=23689_Zinojums_RMMT_CNC.pdf