Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma
izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas
“Vides dizains” ietvaros
VIAA 2018/04 ERAF RMMT
Paziņojums ievietots: 15.01.2018. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta iegāde apmācībām kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis” (CPV kods 44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces); 44200000-2  Konstrukciju izstrādājumi; 44100000-1 Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi);

2. daļa – Keramikas krāsns un virpas iegāde apmācībām kvalifikācijās “Tēlniecības objektu speciālists” un “Vides dizaina speciālists”  (CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis; 42621000-5 Virpas).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 22.februāris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=Nolikums_RMMT_B_vniec_ba_vides_dizains_09.01.2018_.docx

  • 1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=Pieteikums_RMMT_10.01.2018_.docx
  • 2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts”: ?d=Pretendenta_veikto_piegazu_saraksts_09.01.2018_.docx
  • 3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”:
      1.daļa – ?d=56750_tehniska_specifikacija_1.dala.doc
      2.daļa – ?d=29615_tehniska_specifikacija_2.dala.docx
  • 4. pielikums ”Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_10.01.2018_.xlsx
  • 5. pielikums ”Līguma projekts” - ?d=Iepirkuma_l_guma_projekts_10.01.2018_.docx