Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros
VIAA 2018/04 ERAF RMMT

 

 Publicēts: 01.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_RMMT_VIAA2018_04_ERAF.pdf

Papildus Ziņojums par 1.daļu: ?d=Zi_ojums_1.da_a_03.04.2018_.pdf