"Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana,
Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū" 
(ID.Nr. VIAA 2018/02 ERAF SaT)
 
Paziņojums ievietots: 19.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
anita.birzniece@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. maijs plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=82429_Nolikums_apstiprinats.docx

Nolikums ar precizējumiem:

  • ?d=Nolikums_precizets_02022018.docx (publicēts 02.02.2018.)
  • ?d=Nolikums_precizets_14.02.2018.docx (publicēts 14.02.2018.)
  • ?d=Nolikums_precizets_07.03.2018.doc (publicēts 07.03.2018.)
  • ?d=Nolikums_precizets_14.03.2018.doc (publicēts 14.03.2018.)
  • ?d=Nolikums_precizets_26.03.2018.docx (publicēts 26.03.2018.)
  • ?d=Nolikums_preciz_ts_05.04.2018.docx (publicēts 06.04.2018.)
  • ?d=Nolikums_preciz_ts_23.04.2018.docx (publicēts 23.04.2018.)

Būvprojekts: šeit

Darbu apjomu saraksts Kalnsētas 20: ?d=Darbu_apjomi_Kalns_tas_20_meite_u_dien.viesn_.xls
Darbu apjomu saraksts Kalnsētas 22: ?d=Darbu_apjomi_Kalns_tas_22_z_nu_dien.viesn_.xls

Konsolidēti darbu apjomi:
?d=Konsolideti_darbu_apjomi.zip (publicēts 15.02.2018.) 
?d=Konsolideti_darbu_apjomi_20.02.2018.zip (publicēts 20.02.2018.)
?d=Darbu_apjomi_13.04.2018.zip   (publicēts 13.04.2018.)
Darbu apjomi Kalnsētas 22: ?d=28.02.Konsolid_ti_Darbu_apjomi_Kalns_tas_iela_22.xls (publicēts 28.02.2018.)

Atbildes uz jautājumiem: 
?d=Atbildes_uz_jaut._14.02.2018_.docx (publicēts 15.02.2018.)
?d=Atbildes_uz_jaut._20.02.2018..docx (publicēts 20.02.2018.)
?d=Atbildes_uz_jaut._28.02.2018_saldus_tehnikums.docx (publicēts 28.02.2018.)
?d=Atbildes_uz_jaut._13.04.2018.docx (publicēts 13.04.2018.)