"Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana,
Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū" 

(ID.Nr. VIAA 2018/02 ERAF SaT)

 

Publicēts: 09.05.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Ziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu: ?d=22080_Zi_ojums.doc