Sporta aprīkojuma iegāde Smiltenes tehnikumam
(ID Nr. VIAA 2018/01 ERAF ST)

Paziņojums ievietots: 23.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – VIAA Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir sporta aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
1. daļa “Multifunkcionāls trenažieris”
2. daļa “Kāju iztaisnošanas trenažieris”
3. daļa “Augstlēkšanas aprīkojums”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 13. februāris (plkst. 10.00).

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, 5.stāvā (lietvedībā) darba laikā no plkst.8:30 līdz 17:00

Nolikums: ?d=Smiltene_sporta_aprikojums_nolikums_18.01.2018_.docx