Sporta aprīkojuma iegāde Smiltenes tehnikumam
(ID Nr. VIAA 2018/01 ERAF ST)

 

 Publicēts: 05.04.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – VIAA Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir sporta aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums par iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļu: ?d=86206_VIAA_2018.01_ERAF_ST_Zinojums_par_iepirkuma_1._un_2.dalu.pdf
Ziņojums par iepirkuma priekšmeta 3. daļu: ?d=Zinojums_par_iepirkuma_3.da_u_05.04.2018_.pdf