Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu
VIAA 2018/13 ERAF DT
Paziņojums ievietots: 06.02.2018.
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Pasūtītāja kontaktpersona: 
Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.: 67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv.
 
Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12.marts (plkst. 10.00)
 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050
 
Nolikums: ?d=Nolikums_Daug_T_baseina_eka_2018_13.docx
 
Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_precizets_23022018_Daug_T_baseina_eka_2018_13.doc  (publicēts 26.02.2018.)
 
Pielikumi:
  • Būvprojekts: šeit
  • Darbu apjomu saraksts par visu apjomu: ?d=Daugavpils_T_darbu_apjomi_visi_d_p2.1_2018_13.xlsx 
  • Darbu apjomu saraksts ar izslēgtajiem darbu apjomiem: ?d=Daugavpils_T_darbu_apjomi_ar_izsl_d_p2.2_2018_13.xlsx

Atbildes uz jautājumiem:
?d=Atbildes_uz_jautajumiem_23022018_Daugavpils_baseina_eka.docx (23.02.2018.)