Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
”Universālas pašgājējmašīnas piegāde Kandavas tehnikuma izglītības programmas ”Lauksaimniecības tehnika” ietvaros”
VIAA 2018/08 ERAF KLT

Paziņojums ievietots:16.02.2018.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2018. gada 13. februārī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:
Pretendents
Piedāvātā līgumcena
SIA ”INTRAC Latvija” (reģ. Nr. 40003227920)
72 778,00 EUR bez PVN
 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.