Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām
VIAA 2018/07 ERAF RMMT
 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir videokameras, iekārta apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – videokamera (CPV kods: 38651500-8 Kinokameras);

2. daļa – iekārta apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu ploteris  (CPV kods: 30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 22.marts (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=Nolikums_RMMT_Kameras_un_piegrieztnes_14.02.2018_.docx

  • 1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=Pieteikums_RMMT_14.02.2018_.docx
  • 2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts”: ?d=Pretendenta_veikto_piegazu_saraksts_14.02.2018_.docx
  • 3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”:
              1.daļa – ?d=TS_1.da_a_videokamera_14.02.2018_.docx
              2.daļa – ?d=TS_2.da_a_piegriezt_u_iek_rtas_14.02.2018_.docx
  • 4. pielikums ”Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=Tehniskais_un_finansu_piedavajums_14.02.2018_.xlsx
  • 5. pielikums ”Līguma projekts” - ?d=Iepirkuma_l_guma_projekts_14.02.2018_.docx