Noslēguma ziņojums
Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām
VIAA 2018/07 ERAF RMMT

 

Publicēts: 12.04.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir videokameras, iekārta apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_11.04.2018_.pdf