Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" "C" korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4. stāva pārbūve
(ID.Nr. VIAA 2018/14 ERAF LVT)

 

Publicēts: 27.02.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
anita.birzniece@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" "C" korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4. stāva pārbūve, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu  un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. marts plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_LVT_V_nes_iela.doc

Nolikums ar 13.03.2018. grozījumiem?d=Nolikums_LVT_V_nes_iela_13.03.2018.doc

Būvprojekts: šeit

Darbu apjomu saraksts: ?d=Darbu_apjomi.xls

Atbildes uz jautājumiem: 

?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_13.03.2018.doc (13.03.2018.)

?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_20.03.2018.docx (20.03.2018.)

?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_21.03.2018.docx (21.03.2018.)