Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
(ID.Nr. VIAA 2018/15 ERAF RT)

Publicēts: 27.02.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes tehnikuma esošās darbnīcu korpusa (Varoņu ielā 11a, Rēzeknē) pārbūves būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. marts, plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=RT_p_rb_ves_nolikums_21.02.2018_.docx