Rezultāts

Noslēguma ziņojums
Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
(ID.Nr. VIAA 2018/15 ERAF RT)

 

Publicēts: 06.04.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Rēzeknes tehnikuma esošās darbnīcu korpusa (Varoņu ielā 11a, Rēzeknē) pārbūves būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu, projektēšanas līgumu un autoruzraudzības līgumu.

 Ziņojums: ?d=Zinojums_05.04.2018_.pdf