Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
“Gaismošanas komplekta iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām”
VIAA 2018/05 ERAF RMMT


Paziņojums ievietots:13.03.2018.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2018.gada 20.februārī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Piedāvātā līgumcena

SIA ”Baltijas Foto Serviss” (reģ. Nr. 40003245042)

4500,00 EUR bez PVN

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

 

Ziņojums par iepirkuma procedūru