Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām
VIAA 2018/11 ERAF RVT

Publicēts: 18.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 

Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde,  uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Audio/video aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
2. daļa – Tīkla iekārtu un aprīkojuma piegāde un garantijas nodrošināšana;
3. daļa – Datortehnikas piegāde un garantijas nodrošināšana;
4. daļa – Robotikas programmēšanas un konstruēšanas piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
5. daļa – Virtuālās realitātes komplekta piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana;
6. daļa – Auditorijas tāfeles, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. aprīlis (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Nolikums: ?d=32225_Nolikums_RVT_Datorzinatnes.docx
Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_RVT_Datorzinatnes_16.04.2018_.docx

1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=9982_Pieteikums_EIS_1pielikums.docx
1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” ar grozījumiem: ?d=Pieteikums_EIS_1pielikums_16.04.2018_.docx
2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=29820_Pretendenta_Veikto_piegazu_saraksts.docx
3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehnisk_specifik_cija_vis_m_da_m_13.03.2018_.docx
3. pielikums ”Tehniskā specifikācija” ar grozījumiem: ?d=Tehnisk_specifik_cija_vis_m_da_m_16.04.2018_.docx
4. pielikums “Tehniskais piedāvājums (veidlapa)”:
   1.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_1_da_ai_13.03.2018_.docx
   2.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_2_da_ai_13.03.2018_.docx
   2.daļa ar grozījumiem – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_2_da_ai_16.04.2018_.docx
   3.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_3_da_ai_13.03.2018_.docx
   3.daļa ar grozījumiem – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_3_da_ai_16.04.2018_.docx
   4.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_4_da_ai_13.03.2018_.docx
   5.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_5_da_ai_13.03.2018_.docx
   6.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_6_da_ai_13.03.2018_.docx
   6.daļa ar grozījumiem – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_6_da_ai_16.04.2018_.docx
5. pielikums "Finanšu piedāvājums (veidlapa)": ?d=Finansu_piedavajums_06.03.2018_.xlsx
6. pielikums "Iepirkuma līguma projekts": ?d=Iepirkuma_liguma_projekts.docx

Atbildes uz jautājumiem: 
?d=Atbilde_uz_jautajumu_16.04.2018_.docx (17.04.2018.)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā