Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām
VIAA 2018/11 ERAF RVT

 

Publicēts: 18.05.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir iekārtu un aprīkojuma piegāde,  uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_17.05.2018_.pdf